LNG i CNG zwolnione z akcyzy w I kwartale 2018

Stacja LNG/CNG Śrem – PGK Śrem (źródło: YouTube – Cryogas)

Gaz ziemny do celów napędowych zostanie zwolniony z akcyzy. Jak podaje Portal cng.auto.pl, Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o podatku akcyzowym, gdzie od I kwartały 2018 roku CNG i LNG nie będą obciążone dodatkową daniną. Oznacza to spadek ceny LNG o 67 groszy na kg, zaś dla CNG – 34 grosze na Nm3. Branża liczy na wzrost zainteresowania gazomobilnością wśród operatorów flotowych.

Gaz ziemny do napędu pojazdów jest obecnie obciążony dwiema stawkami akcyzy w zależności od stanu skupienia. W przypadku LNG jest to 670,00 zł / tona (w przeliczeniu na Nm3 – ok. 496 zł/1000 Nm3), zaś w przypadku CNG – 10,50 zł/GJ (w przeliczeniu na Nm3 – ok 340 zł/1000 Nm3). Już samo niniejsze rozróżnienie budziło w branży gazomobilności konsternację, zwłaszcza gdy auto jak Iveco Stralis 330 Natural Power posiadało dwa typy zbiorników paliwa – CNG i LNG. Oznaczało to, że tankowano gaz ziemny z różnym podatkiem akcyzowym.

Pytaniami bez odpowiedzi są na razie okres zwolnienia. Według szacunków Ministerstwa Finansów, obecne roczne wpływy z tytułu akcyzy od gazu ziemnego dla napędu wynoszą 6,6 mln zł dla CNG i 1,8 mln zł dla LNG. Do ceny CNG i LNG nadal doliczana będzie opłata paliwowa, wynosząca 159,71 zł za 1000 kg gazu.

Źródło: cng.auto.pl