MPK Łomża wdroży autobusy na wodór?

Delfzjil – stacja wodorowa należącą do PitPoint (źródło: Pit Point)

Wodór jako paliwo to znakomite uzupełnienie dla elektromobilności. Walor ten odkrywają kolejni przewoźnicy miejscy, którzy mają świadomość ograniczeń aut wyłącznie elektrycznych. Jednym z nich jest MPK Łomża, które z sukcesami rozwija swoje moce produkcyjne energii elektrycznej (fotowoltaika). Wyzwaniem pozostaje możliwość magazynowania energii. Odpowiedzią na ten problem ma być wytwarzanie wodoru i stosowanie w ogniwach paliwowych.

Obecnie MPK Łomża posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 28,6 kW. W planach jest jej rozbudowa o kolejne 300 kW. Miasto planuje również budowę zadaszonych punktów ładowania energią elektryczną w wybranych lokalizacjach.

Dla zbilansowania systemu niezwykle korzystne byłoby magazynowanie energii. Taką możliwość oferuje wytwarzanie wodoru w instalacji elektrolizy. W zamyśle MPK Łomża jest ustawienie stacji wodorowej na terenie zajezdni i wdrożenie 20 autobusów z ogniwami paliwowymi. Punkt tankowania wodoru powstałby na terenie zajezdni przy ul. Spokojnej 9 w Łomży.

Pomysł został już przedstawiony w czasie spotkania programu rządowego eBus. Celem jest uzyskanie dodatkowych środków na to pionierskie wdrożenie. Zainteresowanie współpracą zadeklarował koncern Lotos. Z początkiem marca 2018, przedstawiciele władz Łomży, MPK Łomża, Lotosu oraz NCBiR rozmawiali o potencjalnej współpracy w niniejszym obszarze.

Źródło: UM Łomża, infobus.pl

Zobacz także – mapa stacji wodorowych w Polsce