Stacje LNG Czechy – tankowanie skroplonego metanu

Tankowanie LNG w Czechach będzie dostępne przy głównych autostradach i drogach szybkiego ruchu. Pierwsza stacja LNG w Czechach powstała w mieście Louny w 2019 roku. Skroplony gaz ziemny tankuje firma Spolgas. Kolejne stacje LNG w latach 2020 – 2022 planuje uruchomić firma Bioway. Dostęp do tankowania LNG będzie możliwy w Brnie, Rozbadov oraz Usti nad Labem.

Stacja LNG Klecany - Gasnet
Gasnet, 250 67 Klecany, Zdibsko 495
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Klecany - Gasnet.
Stacja LNG Louny - Spolgas
Spolgas, 440 01 Louny, Postoloprtská 2951
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Louny - Spolgas.
Stacja LNG Brno - Bioway (planowana)
Bioway, Brno
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Brnie.
Stacja LNG Rozvadov - Bioway (planowana)
Bioway, Rozvadov
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Rozvadov.
Stacja LNG Usti nad Labem - Bioway (planowana)
Bioway, Usti nad Labem
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Usti nad Labem.

Zobacz także
Stacje LNG w Europie
Stacje LNG w Niemczech
Stacje LNG w Austrii