Tankowanie wodoru we Francji z nową stacją

Stacje wodorowe we Francji z kolejnym punktem tankowania. Nieopodal Bruay-la-Buissiere przedsiębiorstwo komunikacji SMT-AG otrzymało stację wodorową od Engie. Punkt tankowania wodoru oferuje tankowanie sprężonego wodoru H-35 (350 bar). Stacja SMT-AG to 18 punkt tankowania wodoru we Francji. Na stacji będą tankowane autobusy wodorowe marki Safra.

Stacja wodoru w Artois-Gohelle (źródło: SMT-AG)

Autobusy na wodór zakupił przewoźnik autobusowy Artois-Gohelle (SMT-AG). Nowa stacja wodorowa ma wytwarzać wodór na miejscu w procesie elektrolizy. Produkowany wodór ma powstawać wyłącznie dzięki wykorzystaniu energiiodnawialnej. Wyposażenie stacji wodorowej – produkcja, magazynowanie oraz dystrybucja – zostanie dostarczona przez firmę McPhy. Stacja tankuje autobusy wodorowe marki Safra. Autobus wyposażony jest w ogniwo paliwowe o mocy 30 kW produkcji Symbio/Michellin. Do autobusu można jednorazowo zatankować 31 kg wodoru H-35. Pojemność wodna zbiorników wodorowych to 1400 l.

Stacja wodorowa w Bruay-la-Buissiere należy do koncernu Engie. Na stacji tankującej autobusy SMT-AG dostępny jest sprężony wodór H-35 (350 bar). Takie ciśnienie pozwala na zmagazynowanie 1 kg wodoru w objętości 45 l zbiornika. Stacja umożliwia tankowanie jednego autobusu wodorowego w ciągu 15 minut.

Wodór we Francji można zatankować na 18 stacjach. Większość punktów tankowania wodorem dedykowanych jest dla aut osobowych. Rosnące zainteresowanie elektromobilnością stymuluje jednocześnie rozwój technologii wodorowych. Dzięki temu nowe stacja tankowania wodoru powstanie także dla komunikacji miejskiej we francuskim Pau.

Źródło: smt-artois-gohelle.fr

Zobacz także
Stacje tankowania wodoru w Polsce
– Katalog autobusów wodorowych
– Wodór jako paliwo