Cena wodoru w produkcji spadnie do 1,4$ za kilogram

Koszt wodoru ma systematycznie spadać dzięki tańszej energii z odnawialnych źródeł oraz spadkowi kosztu elektrolizerów. Obecnie 95% wodoru jest wytwarzane dzięki paliwom kopalnym, co utrzymuje jego koszt na poziomie 2,50 – 6,80 $ za kilogram. W 2030 roku cena wodoru powinna spaść do 1,40 $ za kilogram, a w 2050 – nawet do 0,80 $.

Ciężarówki na wodór według Bloomberg to jedno z najlepiej rokujących rozwiązań dla zastosowania paliwa wodorowego. Auta ciężarowe wyposażone w ogniwa paliwowe mają wszelkie predyspozycje, by móc czerpać wymierne oszczędności oraz ograniczyć emisję spalin. Obecnie barierą dla szerokiej popularyzacji ogniw wodorowych pozostaje jednak wysoki koszt paliwa oraz w konsekwencji – ograniczona oferta pojazdów i dostępność stacji.

Cena wodoru dla napędu ma istotnie spaść w perspektywie 2030 roku. Pierwszym czynnikiem będzie malejący koszt elektrolizerów. Pozwolą one na rozproszenie produkcji wodoru, obecnie skomasowanej wokół dużych zakładów przemysłowych. Dodatkowym minusem takiego rozwiązania jest wysoka emisja powodowane przez wytwarzanie wodoru z paliw kopalnych. Tańsze i wydajniejsze elektrolizery będą zaś korzystać z taniejącej energii ze źródeł odnawialnych. Niniejsza zależność między kosztem wodoru a ceną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wygląda następująco:
* rok 2030 – cena wodoru – 1,40 dolara / kg przy cenie prądu 24$/MWh,
* rok 2050 – cena wodoru – 0,80 dolara / kg przy cenie prądu 15$/MWh.
Należy pamiętać, że na stacjach paliw cena wodoru będzie zapewne wyższa. Finalna cena wodoru na dystrybutorze musi być poszerzona o koszt dystrybucji i instalacji tankowania. Według Nikola, koszt wodoru H70 (700 bar) wyniesie 6 $ za kilogram w 2021 roku.

Koszt produkcji wodoru w perspektywie 2050 roku przyczyni się do powstania tzw. ekonomii wodorowej. Najbardziej energochłonne gałęzie gospodarki (transport ciężki, produkcja materiałów budowlanych czy stali) będę na szeroką skalę korzystały z wodoru. Dalszy rozwój będzie przyspieszał również dzięki wsparciu państwa. Taki scenariusz jest obecnie realizowany m.in. w Korei Południowej, Niemczech czy Chinach. Szczególnie w tym ostatnim kraju spodziewane jest zwiększenie skali produkcji i poprawy efektywności elektrolizerów.

Źródło: Bloomberg

Zobacz także
Stacje wodorowe w Polsce
Nikola zatankuje wodór w cenie 6$/kg
Ciężarówki zasilane wodorem