Produkcja wodoru ze stacjami tankowania H2 od PGNiG

Wytwarzanie wodoru i budowa stacji tankowania paliwa wodorowego w planie PGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprezentowało 12 maja 2020 strategię wodorową. Oprócz wykorzystania wodoru dla napędu pojazdów, firma gazownicza chce testować dodawanie wodoru do sieci dystrybucyjnej wodoru. PGNiG chce także dostarczać biogaz do swoich klientów.

Tankowanie wodoru od PGNiG ma być dostępne od 2021 roku na stacji przy ul. Prądzyńskiego. Punkt tankowania wodoru będzie mieścić się przy istniejącej stacji CNG, zaraz przy centrali firmy. Instalacja powstająca w ramach programu Hydratank będzie tankować zarówno wodór H35 (350 bar), jak i H70 (700 bar). Swoje pojazdy wodorowe chce tankować tutaj Toyota. Koszt budowy stacji wodorowej wyniesie ok 9 mln złotych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Na podstawie zebranych doświadczeń mają powstawać kolejne stacje tankowania wodoru dla autobusów i ciężarówek. Co ważne, auta ogniwa paliwowe będą mogły być zaopatrywane wodorem pod niskim i wysokim ciśnieniem. Ciężarówki z ogniwem wodorowym pracują zazwyczaj na wodorze H70, a autobusy wodorowe – H35.

Generowanie wodoru to najważniejszy komponent, o którym mówi strategia wodorowa PGNiG. Elektrolizery dla produkcji wodoru powstaną w Odolanowie, gdzie mieści się już fabryka LNG należąca do firmy. Instalacja ma generować zarówno wodór zielony (z prądu generowanego na pobliskiej farmie solarnej), jak i wodór niebieski (z gazu ziemnego). Produkcja odnawialnego wodoru ma ruszyć w 2022 roku. Dystrybucja wodoru będzie realizowana transportem drogowym, jak ma to miejsce w przypadku LNG.

Badanie jakości wodoru będą badane w nowym laboratorium, które powstanie jako projekt New Fuel Lab. Centrum badań wodoru będzie działało w ramach Centralnego Laboratorium Badawczo-Pomiarowego PGNiG. Jakość wodoru będzie zapewne grupowana w dwóch kategoriach – dla napędu i jako domieszki do paliwa gazowego. Dla celów napędowych wodór potrzebuje bowiem jakości tzw. pięć dziewiątek – 99,999%. Słabszej czystości wodór trafi do sieci gazociągowej. W ramach programu InGrid – Power-to-Gas – PGNiG będzie testowało domieszki wodoru do gazu dystrybuowanego w sieci gazowej. W pierwszej kolejności testy będą realizowane na tzw. wyspowych sieciach gazowych, bazujących na stacjach regazyfikacji LNG.

Źródło: PGNiG
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
– Wodór jako paliwo