Stacja tankowania wodoru w Warszawie od PGNiG

Tankowanie wodoru w Warszawie planuje uruchomić PGNiG w ramach projektu Hydra-Tank. Firma niedawno ogłosiła przetarg na budowę testowej stacji wodorowej przy ul. Prądzyńskiego. W ramach projektu Hydra-Tank ma powstać elektrolizer z dystrybutorem tankowania wodoru H35 (350 bar) i H70 (700 bar). Stacja wodorowa zostanie uruchomiona w 2021 roku.

Wodór H35 (350 bar) i wodór H70 (700 bar) będzie badawczo wytwarzany na stacji od ok. 2021 roku (szacowana data wynikająca z założeń przetargowych). Zamontowany elektrolizer ma posiadać wydajność 40 kg wodoru na dobę (20 Nm3/h). W ciągu doby stacja będzie mogła zatankować 5 samochodów wodorem H70. Zamontowane zbiorniki buforowe wodoru będą musiały pomieścić conajmniej 80 kg paliwa wodorowego. Przewiduje się, że zamontowany elektrolizer będzie potrzebował ok. 20 litrów wody dla wytworzenia kilograma wodoru. Stacja tankowania wodoru będzie musiała spełnić normy EN 60079-10, SAE J2600, SAE J2601, SAE J2799, ISO 22734-1, SAE J2719 / ISO 14687-2. Dodatkowo musi być zgodna z dyrektywami 2014/34/UE, 2014/68/UE, 2006/42/WE, 2014/35/UE, ATEX, ciśnieniową i posiadać znak CE. Tym samym zostanie zapewniona najwyższy poziom bezpieczeństwa tankowania pojazdów z ogniwami paliwowymi.

Stacja tankowania wodorem zostanie wybudowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warunkiem udziału w przetargu na budowę stacji wodorowej jest wykonanie przynajmniej jednego podobnego obiektu w ciągu ostatnich 5 lat. Budowa stacji wodorowej będzie podlegać pod Prawo Zamówień Publicznych i zostanie zrealizowana w ramach modernizacji stacji tankowania CNG przy ul. Prądzyńskiego 12 w Warszawie. Wykonawca będzie musiał wybudować i oddać do eksploatacji stację wodorową w czasie 18  miesięcy od podpisania umowy. PGNiG angażuje się również w projekt ELIZA, który ma na celu budowanie kompetencji w zakresie wodoru w grupie kapitałowej oraz badanie dla magazynowania wodoru w magazynach gazu ziemnego.

Źródło: PGNiG

– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
Stacje wodorowe w Czechach
– Wodór jako paliwo