Tankowanie gazu – nowe oznaczenia na stacjach CNG, LNG i H2

Oznaczenie stanowiska tankowania LNG w PGK Śrem (źródło: Cryogas)

Paliwa gazowe na stacjach zyskają nowe oznakowanie. Wszystkie stacje na terenie Unii Europejskiej muszą od października 2018 w jasny i zrozumiały sposób informować o typie paliwa przy dystrybutorze. Paliwa gazowe – CNG, LNG oraz wodór zyskały znaki o kształcie rombu. Podobne oznaczenia trafią również na korki wlewów paliwa w pojazdach gazowych.

Paliwa gazowe dotychczas były oznaczane rombem oraz symbolem danego gazu (CNG, LNG lub H2) w autobusach komunikacji miejskiej. Stosowne unormowanie w tej sprawie wprowadziło rozporządzenie Ministra Infrastruktury ze stycznia 2018 roku, co stanowiło implementację regulaminu R110 EKG ONZ.

Natomiast na podstawie Dyrektywy Dyrektywy 2014/94/UE o oznakowaniu rodzajów paliwa na stacjach oraz w pojazdach, zostanie wprowadzone następujące rozwiązanie:
– Oznakowanie sprężonego gazu ziemnego będzie stanowił romb z wpisanymi literami CNG.
– Oznakowanie skroplonego gazu ziemnego będzie stanowił romb z wpisanymi literami LNG.
– Oznakowanie wodoru na stacjach będzie stanowił romb z wpisaną literą H.

Źródło: fuel-identifiers.eu

Zobacz także
Mapa stacji LNG w Polsce
Mapa stacji wodorowych w Polsce