Wodór jako paliwo od JSW – autobusy i pociągi

JSW – Projekt Wodorowy – podpisanie listu intencyjnego (źródło: JSW)

Paliwo wodorowe w Polsce aktywnie promuje Jastrzębska Spółka Węglowa. W 2017 roku podjęła rozmowy z operatorami komunikacji miejskiej oraz przewoźnikami kolejowymi dla wdrożenie wodoru do zasilania ciężkich pojazdów. Plany spółki obejmują stworzenie instalacji uzdatniającej wodór do wykorzystania w transporcie oraz dystrybucję wodoru do klientów końcowych.

Wodór dla Śląska

Autobusy na wodór to obiekt zainteresowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedstawiciele władz lokalnych ze Śląska prowadzą z JSW rozmowy dla wprowadzenia do eksploatacji autobusów z ogniwami paliwowymi. JSW jest gotowe dostarczać wodór dla środków komunikacji miejskiej i wspólnie udostępnić możliwość tankowania wodoru. Podmioty będą rozmawiać z władzami centralnymi o pozyskaniu stosownego dofinansowania, mówi się o flocie 60, a nawet 300 autobusów. Prace JSW nad wdrożeniem wodoru koncentrują się w ramach tzw. „Programu Wodorowego”.

Pozyskanie wodoru dla transportu w ramach „Projektu Wodorowego”

Inauguracja prac nad wodorem dla transportu miała miejsce w grudniu 2017 roku. Podpisano wówczas list intencyjny dla zastosowania wodoru w autobusach. Sygnatariuszami listu była JSW Innowacje, Solaris Bus & Coach i Aurora Tech. Inicjatywa ochrzczona jako „Projekt Wodorowy” za cel ma zbadanie możliwości wykorzystania wodoru pozyskanego z gazu koksowniczego. Jest to produkt uboczny procesu koksowania wykonywanego przez grupę JSW. W czterech koksowniach grupy produkowane jest rocznie 1,7 mld metrów sześciennych gazu koksowniczego. Gaz koksowniczy zawiera ok 55 procent wodoru, zatem potencjał to aż 0,93 mld m3 paliwa wodorowego.

Każdy z podmiotów ma przydzielone zadania dla realizacji projektu:
JSW Innowacje pozyska licencję i wdroży technologię separacji wodoru z gazu koksowniczego. Następnie pozyskany wodór będzie odpowiednio oczyszczany dla zastosowania u finalnych odbiorców w ogniwach paliwowych.
Aurora Tech ma za zadanie wdrożenie do produkcji ogniw wodorowych i superkondensatorów do magazynowania energii elektrycznej. Jako start-up koncentruje się na wdrożeniu tych dwóch produktów oraz efektywnych systemów informatycznych dla kontrolowania procesu produkcji i zarządzania energią w ogniwach paliwowych. Jak tłumaczy prof. Tadeusz Uhl, celem jest wdrożenia ogniwa paliwowego typu PEM dla efektywnego wykorzystania w środkach transportu, stacjonarnych generatorów energii oraz systemów magazynowania energii.
Solaris Bus & Coach ma zamiar wspierać działania konsorcjum dostarczając nowoczesne pojazdy z ogniwem paliwowym. Swoje autobusy wodorowe dostarczył m.in. do niemieckiego Hamburga i łotewskiej Rygi. W 2019 roku pokazany zostanie nowy model autobusu wodorowego – Urbino IV Hydrogen.

Źródło: JSW, własne

Zobacz także
Mapa stacji wodorowych w Polsce