Tankowanie wodoru w Gaju Oławskim Promet-Plast

Stacja tankowania wodoru zostanie zbudowana na terenie firmy Promet-Plast w Gaju Oławskim. W sierpniu 2023 roku podpisano umowę o dotacji z NFOŚiGW na budowę stacji tankowania wodoru oraz instalacji produkującej wodór. Nowa stacja wodorowa ma posiadać 3 dystrybutory z wodorem. Paliwo wodorowe będzie wytwarzane w elektrolizerze o mocy 5 MW. Stacja ma zostać uruchomiona w marcu 2025 roku.

Ogólnodostępna stacja tankowania wodoru w Gaju Oławskim będzie tankowała sprężony wodór H35 i H70. Stacja wyposażona zostanie w 3 dystrybutory posiadające po 1 punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 bar i dwa o ciśnieniu 350 bar, co pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe, itp.). Oczekiwana dobowa wydajność tankowania wodoru w stacji to 1 200 kg.  Promet-Plast obecnie rozbudowuje fabrykę o część z wiązaną z produkcją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem wodoru, jako nośnika energii, która zostanie uruchomiona do 31.07.2023 r. Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych OZE na czysty wodór (wodór zielony), który następnie jest sprężany i magazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych służących jako magazyn energii. Następnie wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego, gdzie w wyniku spalania paliwo wodorowe zamieniane jest na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji.

Powstającą infrastrukturę wodoru, która będzie wykorzystywana na cele związane z zapewnieniem wodoru do stacji tankowania, stanowią: Elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Elektrolizer o mocy 5MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 bar. Magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 bar. Pojemność nominalna magazynu wynosi 35m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer o mocy 5 MW pozwala na produkcję około 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 000 h) wynosi 720 000,00 kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna generować będzie zapotrzebowanie na wodór w ilości około 83 kg/h, co przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę produkcji w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka ta daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 000,00 kg wodoru/rok.. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

– Wspierając budowę stacji tankowania wodoru tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią. Dofinansowanie takich inicjatyw jest nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także oznaką odpowiedzialności za środowisko i przyszłe pokolenia. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści ekologiczne, ale również stworzy nowe miejsca pracy i pobudzi innowacje w sektorze energetycznym – mówi Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Umowa została podpisana 22 sierpnia 2023 roku w siedzibie Promet-Plast S.C. przez Artura Michalskiego Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciela beneficjenta Panem Andrzejem Jeżewskim i Elżbietą Jeżewska – Prezesi Promet-Plast S.C.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz także
– Tankowanie wodoru w Rybniku od Polsat Plus
– Stacja tankowania wodoru Warszawa, ul. Tango od Polsat Plus
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje