Stacja wodorowa w Rybniku na ukończeniu – start sierpień 2023

Tankowanie wodoru w Rybniku ruszy dzięki inwestycji Grupy Polsat Plus. Właściciel stacji wodorowej – firma PAK-PCE Stacje H2 planuje otworzyć stację wodorową w sierpniu 2023 roku. Na stacji będzie tankowany wyłącznie zielony wodór, produkowany z energii odnawialnej. Stacja tankowania wodoru w Rybniku mieści się przy ul. Budowlanych i będzie tankowała głównie autobusy komunikacji miejskiej.

Stacja tankowania wodoru w Rybniku z lotu ptaka (źródło: rybnik.eu)

Rybnik otrzymał dofinansowanie w wysokości 45,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 szt. autobusów napędzanych wodorem. To dofinansowanie jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu oraz pyłów PM10.

Miasto podpisało umowę z firmą PAK-PCE na dostawę 20 sztuk autobusów, które zaczną kursować po naszym mieście jeszcze w tym roku, a ich koszt wyniósł tylko 940 tyś. zł za szt., co oznacza, że były o ok. 500 tys. zł tańsze od autobusów zasilanych olejem napędowym, na które nie ma dotacji.

Zakup samego wodoru do rybnickich autobusów będzie podlegał procedurze zamówienia publicznego, które prowadzić będzie spółka Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

– 20 autobusów wodorowych, które wyjadą na rybnickie drogi, to wyraz odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Inwestujemy w przyszłość, przekształcając ROW – Rybnicki Okręg Węglowy – w Rybnicki Okręg Wodorowy – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Stacja wodorowa w Rybniku – plac budowy (źródło: rybnik.eu)

Warto dodać, że jeszcze w kwietniu br. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do zakupu kolejnych autobusów wodorowych w ramach programu Zielony Transport Publiczny Faza III. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmował dofinansowanie wynoszące 100% kosztów kwalifikowanych, tj. 48 mln zł, co oznacza, że w przypadku uzyskania dofinansowania Miasto pozyska autobusy, za które zapłaci jedynie podatek VAT, który zostanie potem odzyskany. Złożony wniosek obejmuje zakup 14 autobusów, z czego 11 szt. to autobusy 12-metrowe oraz 3 sztuki 18-metrowe. Jeśli uda się uzyskać wnioskowane dofinansowanie, dostawy autobusów planowane są na koniec 2024 roku i początek 2025 roku.

Źródło: UM Rybnik

Zobacz także
– Stacja tankowania wodoru Warszawa, ul. Tango od Polsat Plus
– Stacja wodorowa w Krakowie od Orlen – ruszyło tankowanie z kontenerów
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje