Stacje wodorowe Lotosu z dofinansowaniem UE

Tankowanie wodoru w Polsce z finansowaniem Unii Europejskiej. Grupa LOTOS oraz LOTOS Paliwa otrzymały wsparcie w kwocie 2 mln EURO na projekt 'Pure H2′. Gdańska rafineria tym samym wybuduje dwie stacje tankowania wodoru (w Gdańsku i Warszawie), instalacje do oczyszczania wodoru oraz infrastrukturę do dystrybucji paliwa wodorowego. Projekt o wartości ok. 10 mln EURO zostanie zrealizowany do końca marca 2021 roku.

LOTOS – wizualizacja stacji wodorowej – Gdańsk Elbląska (źródło: Lotos)

Wodór jako paliwo dla pojazdów w planach LOTOSu przewijał się od początku 2018 roku, o czym informowaliśmy na bieżąco na łamach Portalu gashd.eu. Firma podpisała m.in. listy intencyjne na wdrożenie wodorowych autobusów z Gdynią, Łomżą i Wejherowem. W planach spółki było stworzenie przede wszystkim instalacji uzdatniania wodoru do czystości 99,999% (zawartości tego związku w gazie). Dodatkowym elementem miała być dystrybucja paliwa w dedykowanych trailerach (cysternach) wodorowych do zajezdni autobusowych.

Kompleksowy projekt Pure H2 dla wdrożenia wodoru LOTOS wycenił łącznie na 10,503 mln EURO (ok. 45 mln PLN). W skład projektu wejdą m.in.:
> uzdatniacz wodoru (purification unit) o wydajności 160 kg/godz z instalacją sprężania do 700 bar;
> stacja tankowania wodoru i napełniania trailerów w Gdańsku;
> 2 trailery (cysterny) do magazynowania i przewozu wodoru o objętości 4000 Nm3 każdy (możliwość magazynowania po ok. 320 kg wodoru na każdym);
> stacja tankowania wodoru w Warszawie dla samochodów osobowych i autobusów.

Budowa stacji wodorowych zostanie wsparta łącznie kwotą 1,983 mln EURO (20% kosztów kwalifikowanych). Środki te pochodzą z unijnego programu CEF Łącząc Europę. Pozyskane środki pozwolą na wytwarzanie czystego wodoru dla transportu w Polsce, który dotychczas musiał być importowany. Rafineria w Gdańsku posiada wydajność produkcji wodoru na poziomie 13 ton na godzinę. Teraz 160 kg wodoru będzie oczyszczane do czystości 99,999% i wykorzystywane jako paliwo.

Źródło: LOTOS, ec.europa.eu

Zobacz także
– Mapa i wykaz stacji wodorowych w Polsce
– Katalog ciężarówek wodorowych
– Wodór jako paliwo