Stacje wodorowe w Polsce

Stacje tankowania wodoru w Polsce W Polsce planowana jest budowa stacji wodorowych głównie dla potrzeb tankowania wodoru do autobusów komunikacji miejskiej. Pierwsze aglomeracje, gdzie zostanie uruchomione tankowanie wodoru to Warszawa …