Polska Strategia Wodorowa – 1000 autobusów, 32 stacje, 5 dolin wodorowych

Wodór z państwową strategią wdrożenia jako paliwa na terenie Polski. Z początkiem listopada 2021 roku Rząd RP przyjął Polską Strategię Wodorową do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku. Dokument obejmuje obszary produkcji wodoru, instalacji tankowania i bunkrowania oraz pojazdów zasilanych wodorem. Rząd zakłada, że do 2030 roku uda się wdrożyć m.in. 1000 autobusów na wodór, 32 stacje tankowania wodorem oraz zbudować 5 dolin wodorowych.

Produkcja wodoru w Polsce do 2030 roku ma osiągnąć poziom 2 GW w skali roku. Będzie ona realizowana wyłącznie w nieemisyjnych instalacjach generujących tzw. zielony wodór. Oznacza to, że dofinansowanie uzyskają tylko instalacje pracujące na odnawialnych źródłach energii lub instalacje z możliwością wychwytywania dwutlenku węgla (typu CCS lub CCU). Produkcja wodoru będzie realizowana na terenie 5 dolin wodorowych.

Instalacje tankowania wodoru to drugi filar Polskiej Strategii Wodorowej. Rząd chce wesprzeć budowę 32 stacji tankowania wodoru oraz instalacji bunkrowania wodoru. Na razie nie jest jeszcze znane przeznaczenie instalacji tankowania wodoru. Jednym z głównych odbiorców będą zapewne floty autobusów miejskich. Wodór na stacjach dostępny byłby w postaci sprężonej pod ciśnieniem 350 bar (wodór H35) lub 700 bar (wodór H70).

Pojazdy zasilane wodorem na polskich drogach w 2030 roku to przede wszystkim autobusy miejskie. Rząd zakłada, że w tej perspektywie uda się dostarczyć 800 – 1000 autobusów z ogniwami paliwowymi. Zamierzeniem Polskiej Strategii Wodorowej jest, aby były to pojazdy głównie wytwarzane w Polsce. Swoje rozwiązania posiadają już tutaj Solaris (seryjna produkcja Urbino 12 Hydrogen od 2020 roku) oraz Autosan (prototyp SM 12 LEH zaprezentowany w październiku 2021 roku).

Źródło: gov.pl

Zobacz także
– Podkarpacka Dolina Wodorowa – Klaster wodorowy w Rzeszowie
– Strategia wodorowa w Polsce przyjęta w 2021 roku
– Klaster wodorowy na Pomorzu – wodór dla autobusów i pociągów