Wodór w Polsce ze strategią już w I kwartale 2021

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku została złożona przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. W I kwartale 2021 roku Rząd RP podejmie prace legislacyjne dla wprowadzenia dokumentu. Zakłada się przyjęcie działań dla produkcji wodoru, budowy stacji wodorowych oraz wprowadzania pojazdów z ogniwami wodorowymi. Ma powstać 5 dolin wodorowych w różnych częściach Polski.

Plan dla wodoru w Polsce posiada ambitne cele – do 2030 roku ma jeździć 2000 autobusów z ogniwami wodorowymi, a kierowcy będą mieli do dyspozycji 32 stacje tankowania wodoru. Pierwsze 500 autobusów na wodór ma wyjechać na ulice już w 2025 roku. Wodór do zasilania pojazdów będzie pochodził zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i paliw kopalnych. Moce wytwórcze wodoru w Polsce do 2030 roku mają osiągnąć wydajność 2 GW. Cele dla strategii wodorowej wpisują się m.in. w wymogi dla Ustawy o elektromobilności.

Polska Strategia Wodorowa (PSW) wskaże bariery i ograniczenia dla rozwoju wodoru jako paliwa dla pojazdów. Głównym zamierzeniem rozwoju wodoru jako paliwa jest całkowita redukcja emisji spalin, a dzięki temu spełnienie celów klimatycznych. Pierwszy cel to stworzenie elektrolizerów (P2G – Power to Gas) produkowanych w Polsce o mocy 1 MW. Kolejny cel to wspomniane wdrożenie pojazdów zasilanych wodorem – głównie autobusów i pojazdów szynowych. Trzecim filarem będzie zastosowanie wodoru w zeroemisyjnym przemyśle. Tu z pomocą mają przyjść dedykowane klastry wodorowe – doliny wodorowe. Docelowo ma powstać 5 dolin wodorowych na terenie Polski.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz także
– Klaster wodorowy na Pomorzu – wodór dla autobusów i pociągów
– Projekt Pure H2 – produkcja i dystrybucja wodoru
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego