Produkcja wodoru od Lotos – projekt VETNI

Wodór będzie produkowany w testowej instalacji w Jaśle. Lotos wspólnie z AGH i Instytutem Energetyki uruchomił elektrolizer w technologii stałotlenkowej (SOE). Projekt wdrażający elektrolizer to VETNI, a jego wartość to 10 milionów złotych. W pierwszym etapie instalacja będzie produkować 16 kilogramów wodoru na dobę. Energia elektryczna do produkcji wodoru będzie pochodziła wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych cechuje się niezwykle wysoką efektywnością. Do produkcji wodoru wysokiej czystości – 99,999% – elektrolizer wymaga stosunkowo małej ilości prądu. W ramach projektu VETNI opracowany zostanie prototyp, który pozwoli na przeskalowanie urządzenia przy produkcji rafineryjnej. Urządzenie zamontowane w Jaśle będzie generować 16 kilogramów wodoru na dobę. Lokalizacja w Jaśle podyktowana jest dostępem do odpowiedniej ilości pary procesowej oraz części dostarczanych przez jednostkę Instytutu Energetyki z Boguchwały – Oddział Ceramiki CEREL.

Elektrolizer stałotlenkowy (SOE) w Jaśle będzie weryfikowany pod kątem zastosowania w skali przemysłowej oraz warunkach ciągłego wytwarzania wodoru. Powodzenie projektu VETNI warunkuje transformację gospodarki do zeroemisyjnej energetyki. W projekt aktywnie angażuje się Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki. Elektrolizery stałotlenkowe to obietnica zwiększenia efektywności zakładów przemysłowych, zwłaszcza rafineryjnych. Duże ilości pary procesowej pozwolą na dodatkowe generowanie zielonego wodoru. Innowacją AGH w elektrolizerze będzie zastosowanie elektrody powietrznej dla wyeliminowania części bazujących na drogim i toksycznym kobalcie. Warty 9,5 mln złotych projekt otrzymał wsparcie 7,8 mln złotych (80% wartości projektu). Fundatorem dofinansowania rządowego jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Źródło: LOTOS

Zobacz także
– Projekt Pure H2 – produkcja i dystrybucja wodoru
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego