Bunkrowanie wodoru w Porcie Gdynia – port chce udostępnić paliwo wodorowe

Wodór jako paliwo dla statków będzie dostępny w Porcie Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia wspólnie z partnerami zorganizował seminarium dla paliwa wodorowego. W Porcie Gdynia miałby powstać hub wodorowy, dzięki któremu udostępniono zeroemisyjne paliwo dla statków i instalacji portowych. Swoje prezentacje przedstawiły m.in. Orlen i Lotos.

Podczas spotkania przedstawiciele terminali funkcjonujących na terenie Portu Gdynia, Urzędu Miasta Gdyni, dostawców paliw nisko- i zeroemisyjnych, dostawców technologii produkcji paliw alternatywnych oraz podmioty,  którzy w sposób bezpośredni lub pośredni będą uczestniczyć w tworzeniu łańcucha dostaw paliw ekologicznych,  omawiali kierunki rozwoju branży paliwowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, działając z myśl idei „green port”, realizuje swoje założenia zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi, tym samym działa na rzecz transformacji energetycznej w Polsce, dążąc do budowy regionalnej gospodarki nisko- i zeroemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych.

Miejsce organizacji konferencji nie było przypadkowe – Port Gdynia jest bowiem jednym z czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, ważnym węzłem transportowym i logistycznym, a także ogniwem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (w sieci bazowej TEN-T). Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. od dawna podejmuje działania służące zapewnieniu dostępności paliw niskoemisyjnych. W gdyńskim porcie możliwe jest bunkrowanie statków LNG,  obecnie trwają starania w kierunku przygotowania warunków do zapewnienia dostępności wodoru. Proces bunkrowania paliwem LNG jednostek pływających w Porcie Gdynia, przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw w porównaniu do tradycyjnego paliwa używanego w żegludze. Paliwo LNG z racji coraz większego dostępu staje się pomostem pomiędzy tradycyjnymi paliwami opartymi o ropę naftową, a docelowo rozwiązaniami zero-emisyjnymi.

Konferencja była okazją do rozpoczęcia współpracy podmiotów zainteresowanych dostępnością paliw alternatywnych w Porcie Gdynia. Dążenie do stworzenia w Gdyni portu bezemisyjnego wymaga bowiem decyzji o inwestowaniu w infrastrukturę bunkrowania paliw alternatywnych.

Źródło: Port Gdynia

Zobacz także
– Transport wodoru po raz pierwszy komercyjnie na morzu
– Terminal na ciekły wodór powstał w japońskim Kobe
– Wodór jako paliwo