Wodorowe pociągi i autobusy od JSW?

Napęd wodorowy to jedna z osi rozwoju spółki JSW na najbliższe lata. W czasie konferencji 26 września 2018 Prezes JSW stwierdził, że na terenach spółki w Suszcu może ruszyć produkcja ogniw paliwowych, a nawet wodorowych autobusów miejskich czy pojazdów szynowych. Stworzenie zakładu produkcyjnego pojazdów wodorowych miałoby się odbyć w ramach rządowego Programu dla Śląska.

Ursus Citysmile Hydrogen H2 – autobus na wodór (źródło: Ursus)

Produkcja wodoru dla napędu to nowy kierunek rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Firma jest znaczącym producentem tego paliwa w postaci nieoczyszczonej, co powoduje konieczność inwestycji do jakości dedykowanej dla ogniw paliwowych. Inwestycje wstępnie są szacowane na 191 mln złotych i miałyby być realizowane głównie na terenie kopalni Dębieńsko.

Wytwarzanie wodorowych autobusów oraz pociągów miałoby natomiast zostać ulokowane w Suszcu. JSW dysponuje tam terenem o powierzchni 70 hektarów po nieczynnej kopalni Krupiński. Wspólnie z partnerami analizowane jest uruchomienie produkcji autobusów wodorowych, pojazdów szynowych na wodór czy ogniw wodorowych. O planach inwestycji mówi się już od początku 2018 roku. Inwestycje na tym terenie stanowiłyby wkład do unijnego programu „Coal regions in transition”. To unijna inicjatywa pokazująca możliwości rozwoju regionów pogórniczych i przestawienie produkcji na nowe technologie.

Plany rozwoju wodoru spółka chce szerzej przedstawić w czasie szczytu COP24 w Katowicach w grudniu 2018 roku. JSW chce wówczas ustawić pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru oraz uruchomić autobusy H2 miejskie zasilane tym paliwem.

Źródło: JSW

Zobacz także
– Mapa i wykaz stacji wodorowych w Polsce
– Katalog ciężarówek wodorowych
– Wodór jako paliwo

One Comment on “Wodorowe pociągi i autobusy od JSW?”

Comments are closed.