Standard tankowania wodoru od TUV dla Europy

Tankowanie wodoru zostanie ustandaryzowane przez TUV SUD. Dotychczasowe podejście do mierzenia i wyceny tankowanego wodoru zostanie unormowane w Europie. Unormowanie zostanie wykonane w ramach Europejskiego Programu Metrologicznego na rzecz Innowacji i Badań (EMPIR).

Pomiar tankowanego wodoru jest obecnie obarczony potencjalnymi niedokładnościami. Dla zachowania wiarygodności tankowanego wodoru do pojazdów z ogniwami wodorowymi konieczna jest dalsza standaryzacja. Nowe normy zostaną opracowane w ramach projektu Metrology for Hydrogen Vehicles 2. To część pierwszego na świecie dużego projektu badawczego dla rozwiązania problemów niedokładności pomiarów paliwa wodorowego przy tankowaniu.

Pomiar wodoru tankowania do pojazdów z ogniwami paliwowymi będzie tańszy i dokładniejszy dzięki projektowi Metrology for Hydrogen Vehicles 2. Wypracowane metody będzie można zastosować do tankowania autobusów i ciężarówek oraz rozszerzyć na tankowanie pociągów wodorowych. Nowe standardy pomiaru wodoru, opracowane przez TÜV SÜD National Engineering Laboratory, zostaną zatwierdzone podczas testów porównawczych na stacji tankowania wodoru. Następnie dokonana zostanie ich harmonizacja ze standardami innych europejskich instytutów pomiarowych.

Źródło: Euramet