Cena wodoru w Niemczech spadnie do 1$ za kg w 2050 roku

Koszt wodoru w Niemczech może spaść  do 0,84 eur/kg w 2050 roku. Tak wynika z Raportu Global Gas 2020. Opracowanie na temat rynku wodoru i ogniw wodorowych zostało przygotowane przez Międzynarodową Unię Gazowniczą (IGU), BloomberNEF (BNEF) oraz operatora włoskich sieci gazowych SNAM. Raport wskazuje także, że zielony wodór pomoże obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 37% w energetyce.

Koszt produkcji wodoru w Niemczech ma uzyskać rekordowo niski poziom 1$ (0,84 eur) za kilogram dzięki wielu inwestycjom, które są obecnie realizowane lub planowane. W Niemczech będzie to możliwe dzięki elektrolizie prowadzonej na terenie kraju. Za substrat do produkcji wodoru uważa się biometan produkowany na miejscu oraz gaz ziemny importowany z innych państw Europy czy Afryki. Obniżenie kosztów i transportu wodoru autorzy raportu wskazują za kluczowe czynniki dla jego rozwoju. Mimo ekonomicznych trudności wskazuje się na potrzebę współpracy dla wypracowania rozwiązań opłacalnych ekonomicznie.

Wodór jako paliwo zeroemisyjne wpisuje się także w strategię obniżenia emisji w energetyce przyjętej w Porozumieniu Paryskim. Kluczowymi dla rozwoju rynku będzie m.in. moce wytwarzania wodoru oraz jego sprawny transport. Za perspektywiczne uważa się tutaj mieszanie wodoru z gazem ziemnym i przesyłanie na duże dystanse gazociągami. Nad takim rozwiązaniem pracuje m.in. SNAM we Włoszech.

Źródło: Raport Global Gas 2020

Zobacz także
– Niemcy zamówili 27 pociągów na wodór
– Stacja wodorowa dla tankowania pociągów
– Wodór jako paliwo