Stacje LNG Bułgaria – tankowanie skroplonego gazu ziemnego

LNG w Bułgarii można tankować na stacji w Ruse. Przy granicy z Rumunią nad Dunajem w lutym 2021 uruchomiono pierwszą stację skroplonego gazu ziemnego. Stacja należy do firmy Bulmarket i dysponuje jednym dystrybutorem LNG. Jest to pierwszy ogólnodostępny punkt tankowania LNG na Bałkanach.
Jeśli mapa nie wyświetla się – odśwież stronę!

Stacja LNG Ruse - Bulmarket
Bułgaria, 7000 Ruse, 100 Tutrakan Blvd
Dokładne dane dostępne tutaj
Tankowanie LNG w Ruse - Bulmarket.

Źródło: Bulmarket

Zobacz także
– Stacje LNG w Europie – mapa i lista
– Stacje LNG w Serbii – mapa z lokalizacjami
– Tankowanie LNG w Polsce – mapa stacji