Raport przeciwko gazowym ciężarówkom to osąd, a nie dokument naukowy

Negatywny raport na temat ciężarówek zasilanych gazem ziemnym ukazał się pod koniec września 2021. Organizacja Transport & Environment (T&E) kolejny raz atakuje ekologiczne pojazdy zasilane gazem ziemnym lansując auta elektryczne. Tym razem organizacja branżowa NGVA Europe odniosła się do nowego materiału oczerniającego gaz ziemny. Według NGVA Europe raport nie spełnia standardów naukowych niezbędnych do uznania za dokument naukowy. Tym samym nie można uznać za zasadnej tezy o zwiększeniu emisji CO2 przez silniki gazowe w porównaniu z silnikami diesla.

Liczne badania naukowe, opublikowane w ciągu ostatnich 20 lat, wielokrotnie z powodzeniem dowiodły, że układy napędowe zasilane metanem mają ogólną przewagę nad silnikami wysokoprężnymi pod względem emisji gazów cieplarnianych. W przypadku stosowania metanu produkowanego z zasobów odnawialnych, jak odpady rolnicze (gnojowica czy słoma), w cyklu WtT (well-to-tank – od pozyskania do zbiornika) można osiągnąć nawet ujemną emisję gazów cieplarnianych.

Twierdzenie, że pojazdy napędzane metanem emitują więcej gazów cieplarnianych niż pojazdy z silnikiem Diesla, nie odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy. Pojazdy napędzane metanem są generalnie lepsze pod względem emisji gazów cieplarnianych niż porównywalne pojazdy napędzane olejem napędowym. W tym kontekście należy odnieść się do normy paliwa niskoemisyjnego (LCFS) Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza (CARB).

Bazując na tak licznych, neutralnych i naukowych badaniach, paliwo „biometan” już w 2007 roku uzyskało największe polityczne poparcie Kongresu USA w ramach Renewable Fuel Standard (RFS). W USA istnieje duże zainteresowanie redukcją emisji metanu do atmosfery za pomocą odpadów rolniczych i obornika, dlatego rząd zachęca do stosowania zrównoważonego metanu. Europejskie firmy są aktywne na rynku amerykańskim ze swoimi specjalnymi kompetencjami.

W przypadku stosowania metanu produkowanego z biogazu, na przykład ze słomy lub obornika, można osiągnąć nawet ujemne wartości GHG po stronie WtT (od studni do zbiornika) do -533 gCO2e/MJ w zależności od użytego surowca. W związku z tym dla szybkiej dekarbonizacji sektora mobilności i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, należy umożliwić wykorzystanie wszystkich dostępnych i wyraźnie znaczących technologii.

Dzieje się tak również dlatego, że wiele firm działa na całym świecie i dlatego musi oferować odpowiednie rozwiązanie napędowe dla konkretnych lokalnych warunków i polityk. Dlatego NGVA Europe i jej członkowie, a także niezliczeni eksperci z renomowanych stowarzyszeń, uniwersytetów i firm na całym świecie są zaangażowani w LNG. LNG, zwłaszcza w swojej odnawialnej formie, bioLNG, jest niezbędnym długoterminowym rozwiązaniem o zerowej emisji gazów cieplarnianych dla dużych ładunków, dużych odległości i znacznej części sektora morskiego. Szczegółowe dane do raportu przedstawiono na stronie NGVA Europe.

Źródło: NGVA Europe

Zobacz także
– LNG vs diesel – porównanie ciężarówek w warunkach rzeczywistych
– Biogaz napędza ciężarówki w Danii
– Katalog aut ciężarowych zasilanych LNG