Tankowanie wodoru w Polsce zostanie unormowane

Stacja tankowania wodoru – Czechy, Naratovice (źródło: ujv.cz)

Stacje wodorowe w Polsce zyskają dedykowane otoczenie prawne. 17 maja 2018 rząd Polski wprowadził do porządku obrad projekt nowelizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Przewiduje on usankcjonowanie norm ISO dla stacji wodorowych w polskim prawodawstwie. Potencjalni inwestorzy zyskują tym samym gwarancję co do jasności dla budowy stacji tankowania wodoru.

Projekt nowelizacji Ustawy o Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych z maja 2018 roku przewiduje przede wszystkim usankcjonowanie międzynarodowych norm technicznych dla stacji wodorowych w polskim prawodawstwie. Procedowany dokument przez Rząd pod oznaczeniem IC11 oznacza spełnienie wytycznych Dyrektywy UE 2014/94/UE. Proponowane zmiany to zatwierdzenie w polskich przepisach następujących norm:

  • ISO/TS 20100, dotyczącej tankowania wodoru w stanie gazowym,
  • ISO 17268, dotyczącej urządzeń podłączających służących do tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych,
  • ISO 14687-2, dotyczącej czystości wodoru wydawanego przez punkty tankowania wodoru.
Stacja tankowania wodoru – Czechy, Naratovice (źródło: ujv.cz)

Powyższe zmiany pozwolą na uruchomienie procesów inwestycyjnych ze strony dostawców wodoru. Swoje ambicje w niniejszym obszarze w ostatnich tygodniach prezentował koncern Lotos. Jego plany obejmują wprowadzenie autobusów wodorowych m.in. w Gdyni i Łomży. Mamy nadzieję, że dzięki nowym dokumentom już niebawem na polskich stacjach będzie można zatankować wodór H35 (350 bar) i H70 (700 bar).

Źródło: kprm.gov.pl