Prom na wodór dla Norled

Wodór w żegludze zostanie wdrożony w Norwegii. Armator Norled wygrał przetarg na obsługę promową w regionie Rogaland z wykorzystaniem wodoru. Innowacyjny prom zasilany ciekłym wodorem obsłuży trasy w kwietniu 2021 roku. Budowa promu na wodór uzyskała dofinansowanie od norweskiego rządu i Unii Europejskiej.

Wodorowy prom Norled dla regionu Rogaland (źródło: Norled)

Ogniwa wodorowe na promie będą posiadały moc 400 kW. Ogniwa paliwowe o mocy 200 kW dostarczy kanadyjska firma Ballard. W zbiornikach promu zmieści się 3 tony ciekłego wodoru (LH2), co odpowiada 3 tygodniowemu zużyciu tego paliwa. Dostawcy ciekłego wodoru będą wykonywane przez Linde. Armator celowo przewymiarował zbiorniku wodoru, gdyż chce dokonywać wielu testów na budowanej jednostce. Maksymalna pojemność promu to 299 pasażerów i 80 samochodów osobowych. Za certyfikację jednostki będzie odpowiadało biuro DNV GL.

Wodorowy prom obsługiwany przez Norled będzie pokonywał trasę Hjelmeland – Skipavik – Nesvik (droga krajowa nr 13 w Norwegii). Prom z ogniwami wodorowymi zostanie wdrożony w kwietniu 2021 roku w regionie Rogaland. W 2021 roku ciekły wodór dla potrzeb promu będzie dostarczany z Francji lub Niemiec. W opinii armatora sytuacja musi ulec zmianie, gdzie wodór powinien być pozyskiwany bezpośrednio w Norwegii. Dofinansowanie do budowy jest realizowane w ramach grantu Flagships od Unii Europejskiej. Dotację dla wdrożenia ogniw wodorowych udało się pozyskać dzięki wsparciu norweskiego rządu.

Norled posiada obecnie 80 promów, z czego 22 to jednostki znajdujące się w remoncie lub budowie. Armator chce rozwijać kolejną generację promów z ogniwami paliwowymi. Celem jest zastosowanie sprężonego wodoru o ciśnieniu 350 bar. Zamontowane ogniwa posiadałyby moc 600 kW, a na pokładzie mieściłoby się 600 kg wodoru.

Źródło: Norled

Zobacz także
– Wodór jako paliwo
HySeas 3 – Prom na wodór w Szkocji
Wilhelmsen – Bunkierka dla wodoru