Statek na wodór do budowy platform wiatrowych od Ulstein

Wodór jako paliwo dla żeglugi to najlepsze rozwiązanie zeroemisyjne w transporcie morskim. Norweskie biuro projektowe Ulstein pracuje nad pierwszym statkiem zaopatrzeniowym na ogniwa paliwowe. Statek Ulstein S190 wyposażono w ogniwa wodorowe Nedstack i nie emituje żadnych spalin poza parą wodną.

Ulstein SX190 statek CSV na wodór (żródło: Ulstein)

Napęd wodorowy dla statków został wskazany w 2019 roku jako najlepsze bezemisyjne źródło napędu w żegludze. Przykładem jest statek zaopatrzeniowy Ulstein SX190 Zero Emission DP2. Źródłem napędu jest tutaj ogniwo wodorowe Nedstack. Pierwszy statek na wodór tego typu ma wypłynąć w morze w 2022 roku. Bez tankowania jednostka pływająca w I etapie ma pracować 4 dni pod rząd. Po dopracowaniu napędu wodorowego autonomia pracy na jednym bunkrowaniu wodorem ma wynieść 14 dni. W przypadku braku dostępu do wodoru statek ma mieć również możliwość pracy na nisko-siarkowym oleju – LS MGO.

Ogniwo paliwowe na pokładzie Ulstein SX-190 będzie posiadało moc 2 MW. Ogniwo na wodór dostarczy firma Nedstack i będzie wykonane w technologii PEM – Proton Exchange Membrane. Łączna moc jednostki pływającej wyniesie 7,5 MW. Ogniwa paliwowe PEM sa już z powodzeniem stosowane w żegludze i aplikacjach przemysłowych – przede wszystkim jako awaryjne generatory energii elektrycznej. Statek zostanie zbudowany z wykorzystaniem technologii kadłuba X-BOW, ZEDTM bez pozostawiania śladu oraz podłączenia plug-in na nabrzeżu.

Bunkrowanie wodoru na statek będzie realizowane poprzez wymianę kontenerów z zatankowanym paliwem. Nie będzie potrzeby inwestowania w dodatkowe instalacje bunkrowania. Wodór na statek będzie dostarczany w specjalnie przygotowanych kontenerach ISO według wymogów ADR. Zbiorniki wodoru będą więc napełniane w miejscu produkcji lub dystrybucji wodoru. W zakresie normowania wodoru w żegludze trwają obecnie prace komisji ONZ Global Compact. W składzie ustaleń mają się znaleźć następujące cele:

9 – Przemysł, innowacje i infrastruktura: Rozwiązanie zmniejszające wpływ projektów morskich na środowisko. Eliminacja emisji CO2, NOx i cząstek stałych.

14- Życie pod wodą: Rozwiązanie pomagające zmniejszyć negatywny wpływ przybrzeżnych statków budowlanych na lokalne ekosystemy morskie.

17 – Partnerstwa na rzecz celów: Współpraca między firmami i branżami w celu osiągnięcia efektów synergii w zakresie najbardziej zrównoważonych rozwiązań.

Źródło: Ulstein

Zobacz także
– Wodór jako paliwo
 Norled – prom na wodór w Norwegii
– Wilhelmsen – Bunkierka dla wodoru