Stacje wodorowe dla Benzina – Orlen w Czechach – umowa podpisana

Tankowanie wodoru w Czechach na stacjach Benzina dostępne od 2021 roku. Umowę na budowę stacji wodorowych z głównym wykonawcą podpisano 22 września 2020 roku. Tankowanie wodoru w pierwszej kolejności ruszy w 2021 roku w Pradze (Barrandov) i Litvinov (rafineria Orlen). Następnie punkty tankowania wodorem powstaną w Brnie, Pilźnie i na autostradzie D10 koło Mlada Boleslav.

Stacje tankowania wodorem powstaną z myślą o pojazdach miejskich w (Praga i Litvinov). Następnie dołączy także ruch tranzytowy (autostrada A10). Benzina prowadzi już rozmowy dla wdrożenia pierwszych autobusów na wodór, samochodów osobowych i ciężarówek. Benzina posiada już komplet dokumentacji dla budowy stacji wodorowych. Budowa stacji w Pradze (Barrandov) i Litvonov ruszy w 2020 roku. Stacja wodoru w Brnie będzie wybudowana i uruchomiona w 2021 roku. Kolejne dwie stacje tankowania wodoru powstaną w Pradze i Pilźnie. O planach Benzina dla budowy stacji wodoru w Czechach pisaliśmy w październiku 2019 roku.

Produkcja wodoru dla nowych stacji będzie prowadzona w rafineriach Orlen. Hydrolizery i instalacje do oczyszczania wodoru zostaną uruchomione w Litvinov i Kralupy. Razem z planowanymi hydrolizerami w Polsce – Płocku, Włocławku i Trzebini – będą stanowiły główne źródło wodoru w Europie Środkowej. Grupa Orlen posiada już 2 stacje tankowania wodoru w Niemczech pod logiem sieci Star. Grupa Orlen planuje kolejne inwestycje w stacje tankowania wodoru w Polsce, Niemczech i Czeskiej Republice.

Źródło: Benzina – Orlen

Zobacz także
– Stacje wodorowe w Czechach – mapa stacji
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
– Wodór jako paliwo