Wodór dla Wałbrzycha – stacja tankowania i autobusy wodorowe

Tankowanie wodoru w Wałbrzychu do autobusów ma wystartować przed 2025 rokiem. Rada Miasta Wałbrzych przyjęła budżet 91,1 mln PLN na budowę stacji tankowania wodoru i zakup autobusów z ogniwem wodorowym. Wałbrzych liczy na dofinansowanie zakupu autobusów wodorowych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Zielony Transport Publiczny.

Wodorowe autobusy w Wałbrzychu mają być wdrożone przy okazji nowej umowy z operatorem komunikacji miejskiej od 2022 roku. Przez cały 2020 rok odbyły się liczne testy autobusów gazowych i elektrycznych. W przypadku autobusów bateryjnych wyniki okazały się niezadowalające ze względu na mały zasięg pojazdów. Wałbrzych cechuje się bowiem pagórkowatym terenem, co powoduje szybkie wyczerpywanie akumulatorów. Władze planują więc stworzyć mix autobusów opartych o wodór i gaz ziemny. Przy czym wodór ma zapewnić efektywne wdrożenie napędu zeroemisyjnego dla części miejskiej floty. Wałbrzych do 2027 roku musi zakupić 20 bezemisyjnych autobusów – wymóg ten wynika z Ustawy o elektromobilności.

Wodór ma napędzić 20 autobusów miejskich. W tym celu miasto pobuduje stacje tankowania wodoru. Dla wdrożenia projektu Wałbrzych chce przeznaczyć 91,1 mln złotych w latach 2021 – 2025. W pierwszym roku miasto przeznaczy 0,1 mln PLN na wykonanie niezbędnej dokumentacji. W 2022 roku zostanie wydane 44,525 mln PLN na budowę stacji i zakup pierwszych autobusów. Lata 2023 – 2025 to roczne wydatki po 15,5 mln PLN na zakup kolejnych autobusów. Będzie to wkład własny miasta, pozostałe środki mają być pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Miasto liczy tutaj zwłaszcza na finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz programu Zielony Transport Publiczny. Miasto liczy również na współpracę z uczelniami Dolnego Śląska przy wdrażaniu projektu. Nie bez znaczenia jest również obecność rozwojowa koncernu Toyota, szczególnie promującego napęd wodorowy.

Źródło: UM Wałbrzych

Zobacz także
– Gdynia planuje zakup autobusów na wodór – Klaster wodorowy na Pomorzu
– Projekt Pure H2 – produkcja i dystrybucja wodoru
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje