Biogaz dla pociągów – pilotaż w kolei regionalnej we Francji

Biogaz jako paliwo w pociągach to możliwość ograniczenia emisji spalin na niezelektryfikowanych trasach. Region Nowa Akwitania we Francji sprawdzi możliwość stosowania biometanu w lokalnych pociągach pasażerskich. Stosowne studium dla II fazy wykonają firmy GRDF, SNCF Voyageurs i Ferrocampus. Analiza ma dotyczyć konwersji do zasilania gazem ziemnym pociągów serii ATER X73500.

Biometan przynosi korzyści dla środowiska, znacznie zmniejsza lokalną emisję zanieczyszczeń i CO2. Jednocześnie jest to najtańszy sposób na otrzymanie bezemisyjnych pociągów na liniach kolejowych bez sieci trakcyjnej. Jest to szczególnie istotne w regionie Nowa Akwitania, gdzie 62% linii pozostaje niezelektryfikowana (średnia dla Francji to 55% dla wszystkich linii). Dotychczas konsorcjum władz Nowa Akwitania GRDF, SNCF Voyageurs i Ferrocampus zbadało aspekty techniczne, środowiskowe i finansowe, ale także ocenę techniczną i ekonomiczną wykonalności modernizacji istniejących wagonów.

CNG w pociągach w II fazie będzie skoncentrowane na aspekcie operacyjnym. Koszty badania szacowane są na 100 000 euro i skupi się na przebudowie wagonów serii ATER X73500. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie prototypu w Ferrocampus. Taka modernizacja umożliwiłaby dekarbonizację przy rozsądnych kosztach i w rozsądnym czasie. Łączna flota pociągów to 53 składy, których pozostaną w eksploatacji przez okres 20 lat. Wypracowane rozwiązanie można stosować także w innych regionach Francji.

Źródło: Region Nowa Akwitania

Zobacz także
– Pociąg na LNG dla Renfe
– Lokomotywy zasilane LNG na Florydzie
– Wodór na kolei i żegludze