Pociąg na LNG dla Renfe zaprojektuje Segula

LNG dla pociągów w Hiszpanii z projektantem instalacji gazowej i logistyki paliwa gazowego. SEGULA Technologies została wybrana przez konsorcjum RaiLNG jako nadzór technologiczny wdrożenia gazu ziemnego do napędu pociągów pasażerskich. Jest to wdrożenie prototypu pociągu gazowego Renfe, którego testy były prowadzone w 2018 roku w Hiszpanii.

Renfe RaiLNG – projekt dla LNG na kolei (źródło: Renfe)

Skroplony gaz ziemny dla pociągów jest rozwijany przez Renfe od 2018 roku. Obecnie prace prowadzone są w ramach programu RaiLNG finansowanego przez Unię Europejską – agencję INEA. Program ma na celu praktyczne sprawdzenie walorów LNG jako paliwa dla pojazdów szynowych – aspektów technicznych, środowiskowych, prawnych i ekonomicznych. Oprócz hiszpańskiego przewoźnika kolejowego Renfe w programie biorą udział także dostawcy gazu LNG Enagas i Naturgy oraz jednostki certfyikujące ECA /  Bureau Veritas. W założeniu zastosowanie LNG ma pozwolić na zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) o 90%, dwutlenku węgla (CO2) o 25% oraz całkowite wyeliminowanie w spalinach siarki oraz cząstek stałych (sadzy).

Zastosowanie LNG pod kątem specyfiki transportu szynowego oraz źródła energii ma być optymalizowane przez Segula Technologies. Firma w ramach projektu RaiLNG będzie odpowiedzialna za optymalne dopasowanie właściwości energetycznych LNG oraz specyfiki hiszpańskiej kolei. Celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania dla całego sektora transportu kolejowego w Hiszpanii. Segula Technologies ma ambicję uzyskania lidera w technologii zastosowania LNG jako napędu dla pociągów.

Projekt RaiLNG ma na celu nie tylko uczynienie hiszpańskich liderów sektora kolejowego i energetycznego wprowadzeniem gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego w kolejach Unii Europejskiej, ale także zaoferowanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą im w krótkim czasie poprawić konkurencyjność i zrównoważony charakter ich usług oraz, w średnim okresie, promowanie stosowania LNG w całym sektorze transportu w Hiszpanii. Za prace w ramach projektu RaiLNG będzie odpowiedzialne należące do Segula Centrum Rozwoju Kolei w Saragossie.

Źródło: Segula Technologies, RaiLNG

Zobacz także
– Lokomotywy zasilane LNG na Florydzie
– Polregio chce wdrożyć pociągi na LNG
– Wodór na kolei i żegludze