Pociągi zasilane LNG na celowniku Polregio

Pociąg na gaz ziemny to opcja poważnie rozważana przez operatora połączeń regionalnych. Polregio chce kupić 30 pociągów pasażerskich o napędzie spalinowo-elektrycznym. Po długich analizach jako optymalny został wskazany napęd LNG. Skroplony gaz ziemny według Polregio posiada liczne przewagi ekologiczne i ekonomiczne przy zasilaniu lokomotyw.

Florida East Cost Railway – lokomotywa na gaz ziemny (źródło: FECR)

LNG jako paliwo dla pociągów było poważnie dyskutowane na targach kolejowych Trako 2019. W 30 nowych pociągach będzie zamontowany napęd hybrydowy. Przy dostępie do sieci trakcyjnej pociąg pojedzie 140 km/h na prądzie. Gdy sieci zabraknie – źródłem napędu będzie skroplony metan. Obecnie trwają analizy dla zaplanowana sieci dystrybucji paliwa LNG na bazach Polregio. Za organizowanie dostaw gazu LNG odpowiedzialna ma być spółka Gas Trading (GK PGNiG).

Skroplony gaz ziemny w regionalnym transporcie kolejowym jest testowo wdrażany m.in. we Francji i Hiszpanii. Znakomicie sprawdza się na trasach, gdzie pociągi pokonuję po kilkaset kilometrów w ciągu doby. Do napędu pociągów towarowych LNG jest stosowane w Rosji i USA. Szerzej na temat lokomotyw na ciekły metan pisaliśmy tutaj.

Źródło: Polregio

Zobacz także
Lokomotywy zasilane LNG na Florydzie
– LNG jako paliwo
– Wodór na kolei i żegludze