Auta użytkowe w Polsce w 2024 roku – rejestracje CNG, LNG i H2

Rejestracje pojazdów gazowych w Polsce zwolniły w 2023 roku, jednak nadal mamy do czynienia ze wzrostem liczby pojazdów użytkowych na CNG, LNG i wodór. Zarejestrowano 56 pojazdów na CNG i 320 aut ciężarowych na CNG lub LNG. Do klientów trafiły także 73 autobusy na CNG lub LNG. Rynek pojazdów użytkowych na wodór ograniczył się do autobusów – zarejestrowano 43 autobusy z ogniwem wodorowym.

Ciężarówki i auta dostawcze na gaz ziemny nadal cieszą się zainteresowaniem w Polsce. Flota mniejszych aut użytkowych na sprężony gaz ziemny (CNG) powiększyła się 56 pojazdów. Jest to wzrost o 6 % względem 2022 roku. Natomiast na rynku aut ciężarowych zasilanych CNG lub LNG (skroplony gaz ziemny) odnotowano 46% spadek. Łączna liczba nowych rejestracji dla ciężarówek na gaz ziemny CNG lub LNG wyniosła 320 pojazdów. Na ulice Polski wyjechały 73 nowe autobusy zasilane CNG lub LNG. Jest to wzrost o 1,4% względem 2022 roku.

Rynek pojazdów użytkowych na wodór w 2023 roku ograniczył się do autobusów z ogniwem paliwowym. Na polskie ulice wyjechało 43 autobusy miejskie zasilane wodorem. Jako że rynek startuje od tzw. „zera”, wzrost rejestracji wyniósł 1433%. Nie zarejestrowano w tym czasie żadnego auta dostawczego lub ciężarowego na wodór. Powstały jednak 2 pierwsze publiczne stacje tankowania sprężonego wodoru (Rybnik i Warszawa), które pozwalają na testy pojazdów wodorowych. Oprócz tego działają także 4 punkty tankowania wodoru.

Źródło: PZPM, EIPA