Silnik na wodór marki Scania od Politechniki Krakowskiej

Silnik zasilany wodorem został wykonany przez naukowców Politechniki Krakowskiej. Publiczna prezentacja silnika wodorowego typu ICE-H2 odbyła się pod koniec stycznia 2024. Silnik marki Scania posiadający 5 cylindrów został przystosowany do zasilania wodorem na zlecenie firmy Horus Energia. Jednostka napędowa na wodór będzie miała zastosowanie stacjonarne i zasili bezemisyjnie instalację przemysłową.

– Wykorzystanie wodoru jako nowego nośnika energii w transporcie jest bardzo obiecującym rozwiązaniem. Po pierwsze, to paliwo nie jest obarczone geopolitycznie, ponieważ wodór możemy produkować w każdym miejscu na kuli ziemskiej, w którym mamy dostęp do wody i energii elektrycznej. Jeżeli produkcja wodoru z odnawialnych źródeł ruszy pełną parą, to w okresie przejściowym ewolucji motoryzacyjnej można stosować wodór do tłokowych silników spalinowych. Największą zaletą tego rozwiązania są korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska – brak emisji toksycznych składników spalin oraz brak emisji dwutlenku węgla – podkreśla prof. Marek Brzeżański. – Podczas zasilania wodorem znika problem zasięgu pojazdu, a jego eksploatacja nie obciąża środowiska. Ogniwa paliwowe możemy stosować w pojazdach kołowych, szynowych, w transporcie morskim oraz jako napęd maszyn budowlanych. W praktyce ten typ źródła napędu, ze względu na dość złożoną konstrukcję, powinien być w pierwszej kolejności preferowany w większych pojazdach osobowych oraz we wszelkiego typu pojazdach użytkowych, szynowych oraz w maszynach przemysłowych. Przed naukowcami i konstruktorami jeszcze wiele wyzwań w tym obszarze, ale jesteśmy na dobrej drodze – uważa ekspert Politechniki.

Prezentację rozpoczął mini-wykład prof. Marka Brzeżańskiego na temat zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości w motoryzacji oraz prac, które w tym obszarze prowadzą naukowcy PK. Następnie w laboratorium Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej odbyło się uruchomienie i pokaz działania tłokowego silnika spalinowego przystosowanego do zasilania wodorem. W celach badawczych naukowcy PK poddali adaptacji do zasilania wodorem 5-cylindrowy, przemysłowy silnik Scania. Po prezentacji była możliwość rozmowy z twórcami na temat szczegółów politechnicznego rozwiązania, problemów badawczo-rozwojowych i możliwych kierunków rozwoju aplikacji opartych na silnikach typu ICE-H2. Działania w tym zakresie możliwe są m.in. dzięki współpracy z firmą HORUS-Energia Sp. z o.o. W latach 2012-2018 na Wydziale Mechanicznym PK wspólnie z HORUS-Energia realizowano projekt pn. „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Politechnika Krakowsko badania nad zastosowaniem wodoru do tłokowych silników spalinowych prowadzi od lat 80. XX wieku. Zaowocowały one m.in. opracowaniem instalacji do wykorzystywania odpadowego wodoru do celów energetycznych i skonstruowaniem przemysłowych silników zasilanych wodorem, przeznaczonych do współpracy z generatorami. Zastosowanie wodoru w silnikach pojazdów samochodowych stanowi następny krok w pracach zespołu z katedry Pojazdów Samochodowych.

W prezentacji innowacyjnego rozwiązania wynalazców z Wydziału Mechanicznego wzięli udział m.in. rektor PK prof. Andrzej Szarata, władze dziekańskie Wydziału Mechanicznego z dziekanem prof. Jerzym Sładkiem na czele, członkowie obradującej na PK Rady Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o oraz liczni dziennikarze.

Źródło: Politechnika Krakowska