Napęd wodorowy w szybkim katamaranie pasażerskim

Wodór zasili statek transferu załogi (CTV) produkowany przez Umoe Mandal (SES). Katamarany są często wykorzystywane podczas budowy, konserwacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Zapowiadana jednostka pływająca z ogniwem paliwowym będzie statkiem pasażerskim. Napęd wodorowy zapewni prędkość eksploatacyjną 35 węzłów, zasięg co najmniej 160 mil morskich, a statek będzie mógł przewozić 275 pasażerów.

Oczekuje się, że ten projekt statku wzbudzi ogromne zainteresowanie światowego przemysłu morskiego, ponieważ będzie on szukał alternatyw umożliwiających odejście od paliw kopalnych w kierunku technologii zeroemisyjnych. Projekt statku ma być pierwszym w swoim rodzaju, szybkim statkiem pasażerskim o zerowej emisji, pływającym wzdłuż wybrzeża, nie emitującym niczego poza ciepłym powietrzem i wodą. Dzięki konstrukcji katamaranu na poduszce powietrznej będzie wywierał niewielki wpływ na otaczające środowisko, nawet w trudnych i wrażliwych warunkach oceanicznych.

Po uzyskaniu zasadniczego zatwierdzenia projektu statku i instalacji napędu wodorowego, TECO 2030 i Umoe Mandal wraz z dostawcami będą kontynuować proces uzyskiwania ostatecznego zatwierdzenia.

„Ogłoszenie naszej rozwiniętej współpracy z Umoe Mandal i złożenie całej dokumentacji Norweskiemu Urzędowi Morskiemu w celu ogólnego zatwierdzenia statku zaprojektowanego z myślą o przyszłości transportu morskiego o zerowej emisji jest dla nas wielkim osiągnięciem. Jestem podekscytowany możliwością dalszego rozwijania tej platformy projektowej wraz z naszym silnym partnerem Umoe Mandalem” – mówi Tore Enger, dyrektor generalny grupy TECO 2030. „To osiągnięcie pokazuje gotowość branży do wzięcia udziału w przetargach komercyjnych i publicznych na statki pasażerskie napędzane wodór, przyczyniając się w ten sposób do wysiłków na rzecz ograniczenia i wyeliminowania zanieczyszczeń w przemyśle morskim” – podsumowuje Enger.

Źródło: TECO2030