Stacja LNG Warszawa PIMOT – Przetarg na budowę

Stacja LNG/CNG Warszawa PIMOT – widok według projektu (grafika GZOG z materiałów PIMOT do przetargu)

Przemysłowy Instytut Motoryzacji ogłosił 31 października 2017 przetarg na budowę stacji LNG/CNG. Obiekt tankowania gazu ma zostać zbudowany na terenie Instytutu w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55. Stacja LCNG ma zostać wyposażona w dystrybutory tankowania CNG i LNG. Gaz ziemny ma być pozyskiwany zarówno z rurociągu (tankowanie CNG), jak i ze zbiornika LNG (tankowanie LNG i CNG).

LNG na stacji będzie przechowywane w 2 kriogenicznych zbiornikach kontenerowych o pojemności 20 m3 każdy, co łącznie pozwoli zmagazynować ok. 16 ton LNG. CNG będzie wytwarzane m.in. w instalacji LCNG, pozwalającej tankować nie mniej niż 40 kg CNG/min. Planowany agregat sprężarkowy CNG pracujący na gazociągu ma mieć wydajność do 200 Nm3/h. Bufor CNG na stacji będzie stanowił magazyn o łącznej pojemności wodnej 6660 L, pozwalający zmagazynować ok. 1660 Nm3 CNG.

Stacja LNG/CNG Warszawa PIMOT – widok według projektu (grafika GZOG z materiałów PIMOT do przetargu)

Zainteresowane podmioty mają czas na złożenie oferty do 1 grudnia 2017.

Szczegółowe dane na temat stacji LNG/CNG planowanej na terenie PIMOT w Warszawie dostępne są tutaj

Źródło: pimot.eu

One Comment on “Stacja LNG Warszawa PIMOT – Przetarg na budowę”

Comments are closed.