Stacja LCNG Koszalin i Zielona Góra od PGNiG OD

Tankowanie LNG w Koszalinie zostało uruchomione na jesieni 2023. Stacja LCNG oferuje także tankowanie sprężonego gazu ziemnego. LNG i CNG zatankujemy także na stacji PGNiG w Zielonej Górze. Firma oczekuje na oddanie 4 kolejnych stacji CNG do użytku, na koniec 2023 roku będzie dysponowała 40 stacjami CNG na terenie całej Polski.

Stacja LCNG w Zielonej Górze jest zlokalizowana przy ulicy Naftowej 3A i została uruchomiona we wrześniu 2023 roku. Z kolei stacja w Koszalinie przy ulicy Wąwozowej 1B została udostępniona dla klientów w październiku 2023 roku. Obie stację są ogólnodostępne i oferują klientom możliwość tankowania zarówno skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak i sprężonego gazu ziemnego (CNG). Ponadto są przystosowane do tankowania bio-LNG i bio-CNG, co w przyszłości pozwoli na zagospodarowanie biometanu. To pierwsze tego typu innowacyjne stacje PGNiG Obrót Detaliczny w Polsce.

W 2022 roku sieć PGNiG Obrót Detaliczny liczyła 17 ogólnodostępnych stacji tankowania CNG. Obecnie na terenie Polski dostępnych jest już 36 takich obiektów, w tym stacje w Koszalinie i Zielonej Górze. Do końca 2023 roku Spółka planuje uruchomienie kolejnych czterech obiektów – Białystok, Płock, Szczecin i Gdynia. Dynamiczny rozwój sieci stacji wynika między innymi z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w ramach której Polska Spółka Gazownictwa, jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązana została do wybudowania 23 nowych stacji tankowania CNG w całej Polsce. Stacje są konsekwentnie udostępniane spółce PGNiG Obrót Detaliczny, która odpowiada za ich obsługę.

W Polsce ze sprężonego gazu ziemnego (CNG) korzystają między innymi firmy kurierskie, pojazdy komunalne, takie jak śmieciarki oraz przede wszystkim nowoczesne i ekologiczne autobusy gazowe. Tego typu pojazdy emitują znacznie mniej spalin i hałasu, dlatego przewoźnicy chętnie wykorzystują flotę zasilaną gazem ziemnym w centrach miast. Obecnie z paliwa CNG i LNG korzysta ponad 800 autobusów w 16 polskich miastach, m.in. w Warszawie, Rzeszowie czy Gdyni. Z kolei skroplony gaz ziemny (LNG) znajduje zastosowanie w logistyce i transporcie ciężkim.

Źródło: PGNiG OD