Strefy Czystego Transportu – znamy oznakowanie drogowe

Strefy Czystego Transportu – oznakowanie (Źródło: rcl.gov.pl)

Auta na CNG i LNG po własnym oznakowaniu w formie nalepek, teraz zyskają wskazówki na drogach. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało pod koniec marca 2018 wzór znaku wskazującego fakt wjazdu/wyjazdu ze Strefy Czystego Transportu. Pozwoli to na usankcjonowanie obszarów na terenach miejskich, gdzie dostęp będą posiadały bez-emisyjne i nisko-emisyjne auta zasilane gazem ziemnym lub wodorem.

Nowy znak zostanie wpisany do Prawa o Ruchu Drogowym pod oznaczeniem D-54 (wjazd do Strefy Czystego Transportu) oraz D-55 (wyjazd ze Strefy Czystego Transportu). Nowe przepisy wejdą w życie w następnym dniu po dniu ogłoszenia. Będą stanowiły jeden z elementów wykonawczych dla Ustawy o Elektromobilności. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że stosowne oznaczenia dla aut ekologicznych zyskają również miejsca parkingowe, pozwalające na preferencyjne parkowanie pojazdów na CNG i LNG.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, legislacja.rcl.gov.pl