Wodór dla polskiej kolei od JSW i PKP Cargo

JSW i PKP Cargo – podpisanie listu intencyjnego dla wodou na kolei (źródło: JSW)

Wodór w transporcie szynowym jest przedmiotem listu intencyjnego między Jastrzębską Spółką Węglową oraz PKP Cargo. JSW, dostawca wodoru, chce pozyskiwać i dystrybuować paliwo dla różnych typów jednostek szynowych. PKP Cargo będzie dążyć do wdrożenia lokomotyw z ogniwami paliwowymi. Dokument został podpisany 14 czerwca 2018 w czasie Konferencji Impact’18 w Krakowie.

Inicjatywa dla wodoru wyrażona w liście intencyjnym ma opierać się na kooperacji w zakresie badań i analiz. W perspektywie jest również produkcja nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym. Badane będzie również utrzymanie oraz eksploatacja pojazdów szynowych na wodór. Wodór na kolei w Europie to nie nowość – pierwsze komercyjne testy wodorowych pociągów pasażerskich marki Alstom zostały uruchomione w Niemczech w marcu 2018 roku.

W opinii JSW oraz PKO Cargo główne walory wdrożenia ogniw paliwowych na kolei to zmniejszenie zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw. Przy spełnieniu oczekiwań po stronie wodoru zakłada się stosowne inwestycje w zakresie technologii wodorowej na terenie byłej kopalni KWK Krupiński. Strony nie zamykają się także na udział innych partnerów przy wodorowym programie.

Wodór dla projektu PKP Cargo i JSW planuje dostarczać ta druga spółka. JSW – Jastrzębska Spółka Węglowa – jest w stanie pozyskiwać wodór w wyniku separacji z gazu koksowniczego (jest jego największym producentem na terenie Unii Europejskiej). Wydzielony i odpowiednio oczyszczony wodór może być bezemisyjnym paliwem dla produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz źródłem napędu dla wielu różnych zastosowań, w tym pojazdów szynowych.

– JSW stawia na wodór, jako paliwo przyszłości. Zgodnie ze strategią rozwoju JSW na lata 2018-2030 intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekty E-mobility – mówi Daniel Ozon, prezes JSW. – Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP Cargo – dodaje Ozon.

– Podpisany list intencyjny świadczy o dużej wadze, jaką przywiązuje Zarząd PKP Cargo do optymalizacji procesów i stawianie na innowacyjne rozwiązania w naszej strategii rozwoju. Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów. PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowych w Polsce i jednym z największych w Europie. I chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei. Współpraca z JSW to kolejny krok, by stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Prezes PKP Cargo wyraził również nadzieję, że w perspektywie kilku lat uda się przedstawić projekt lokomotywy na wodór. Prezes Warsewicz nie wyklucza, że zadanie to może zyskać dofinansowanie ze strony NCBiR oraz NFOŚiGW.

Źródło: JSW