Tankowiec dla wodoru zwodowano w Japoni

Transport wodoru teraz także morskimi tankowcami. Tankowiec dla przewożenia wodoru zwodowała japońska stocznia Kawasaki. Statek dla transportu wodoru – Suiso Frontier – ma przewozić produkowany w Australii wodór do Japonii. Jednorazowo tankowiec weźmie na pokład 1250 m3 (88,5 tony) ciekłego wodoru.

Tankowiec dla przewozu wodoru został zwodowany w japońskiej stoczni Kobe 11 grudnia 2019 roku. Statek Suiso Frontier to pierwszy zbiornikowiec do transportu wodoru na duże odległości. Budową jednostki oraz technologii magazynowania wodoru zajęła się firma Kawasaki Heavy Industries. Tankowiec będzie transportował wodór w ramach projektu HySTRA (Hydrogen Energy Sipply Chain Technology Research Association).  Konsorcjum powstałe w 2016 roku oprócz Kawasaki tworzą Iwatani Corproration i Shell Japan Ltd. Jego celem jest budowa łańcucha dostaw dla dużych wolumenów wodoru. Oprócz statku tworzone są terminale dla skraplania i załadunku ciekłego wodoru w Australii (Port Hastings) oraz terminal morski dystrybucji wodoru w japońskim Kobe.

Ciekły wodór pozwala na zmniejszenie o 800 razy objętości względem wodoru w fazie gazowej w zwykłych warunkach atmosferycznych. Płynny wodór otrzymywany jest dzięki wychłodzeniu do –253°C. Na statku Suiso Frontier ciekły wodór będzie przetrzymywany w kriogenicznym zbiorniku o pojemności 1250 m3. Zbiornik na wodór będzie próżniowo izolowany o dwóch płaszczach. Statek będzie posiada 116 metrów długości i 19 metrów szerokości. Jego maksymalne zanurzenie to 10,6 metra, a masa całkowita to 8000 ton. Źródłem napędu dla statku są silniki Diesla, a jego klasyfikację wykonała Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK). Załogę wodorowca stanowi 25 osób.

Logistyka ciekłego wodoru – Projekt HyStra (źródło: Kawasaki)

Dostawy wodoru będą realizowane z Australii. Produkcja wodoru będzie realizowana w ramach gazyfikacji pokładów węgla brunatnego. Pokłady węgla brunatnego w Latrobe Valley zostaną wyposażone w instalacje do produkcji gazu syntetycznego z węgla brunatnego. Technologia Gasfier Combined Cycle (IGCC) dzięki wysokiemu ciśnieniu i wysokiej temperaturze pozwoli na pozyskanie znaczących ilości wodoru (H2) oraz tlenku węgla (CO). Następnie wodór zostanie oczyszczony, sprężony i dowieziony do terminalu w Hastings. Tam wodór zostanie skroplony i załadowany na tankowiec Suiso Frontier.

Źródło: Kawasaki Heaby Industries

Zobacz także
– Wodór jako paliwo
 Norled – prom na wodór w Norwegii
– Wilhelmsen – Bunkierka dla wodoru