bioLNG będzie produkowane w Amsterdamie

Biogaz w postaci skroplonej będzie produkowany ze ścieków w Amsterdamie. Lokalna firma Waternet planuje produkcję 9,7 mln m3 biometanu rocznie. Produkcja biometanu przez Waternet będzie wynosić 10% rynku odnawialnego biogazu w Holandii. Dla poprawy wykorzystania biogazu, będzie on skraplany i następnie dostarczany do stacji LNG lub LCNG.

Biometan w postaci bioLNG będzie produkowany w instalacji, której budowa rozpoczęła się w kwietniu 2020 roku. Lokalna firma Waternet przetworzy 14,7 mln m3 (10,9 mln kg) biogazu na 9,7 mln m3 (7,2 mln kg) oczyszczonego biometanu. Następnie dla ułatwienia transportu i dostawy bezpośrednio do stacji biometan zostanie skroplony. Odbiorcą biometanu będzie firma Orangegas.

Biogaz pozyskiwany ze ścieków ma się przycznić przede wszystkim do zmniejszenia emisji w transporcie. Jako kluczowe wskazuje się 420 śmieciarek CNG spośród floty 5600 pojazdów na gaz ziemny eksploatowanych w aglomeracji Amsterdamu. Szacuje się, że wdrożenie 9,7 mln m3 biometanu dla napędu pozwoli zredukować emisję CO2 o 26,2 tys ton w Amsterdamie.

Źródło: Waternet

Zobacz także
– Fabryka bioLNG w Niemczech od Shell
– Stacje LNG w Polsce
– Stacje LNG w Europie