Produkcja wodoru w Holandii razem z Equinor i RWE

Wytwarzanie wodoru na Morzu Północnym z nowymi partnerami konsorcjum NortH2. Do holenderskiej inicjatywy dla produkcji wodoru dołączyły firmy RWE i Equinor. Utworzone na początku 2020 roku konsorcjum przez Gasunie, Groningen Seaports i Shell Nederland zyskało zagranicznych partnerów. W planach jest produkcja 10 GW energii na morzu w 2040 roku i wytarzania z całości 1 mln ton zielonego wodoru w Holandii i Niemczech.

Zielony wodór uzyskany z morskich wiatraków ma zredukować emisję CO₂ od 8 do 10 megaton rocznie. Projekt NortH2 ma odegrać ważną rolę w osiąganiu europejskich, holenderskich i niemieckich celów klimatycznych oraz przyspieszeniu rozwoju międzynarodowego rynku wodoru. Celem projektu jest produkcja, przechowywanie i transport zielonego wodoru na dużą skalę dla przemysłu i transportu. Każdy partner wnosi specjalistyczną wiedzę w przetwarzaniu i wykorzystywaniu wodoru. Nowe morskie farmy wiatrowe będą generowały zieloną energię i stopniowo będą osiągać moc 1 GW w 2027 r., 4 GW w 2030 r. i ponad 10 GW w 2040 r. Całość generowanej energii elektrycznej będzie wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru. Dzięki temu konsorcjum zamierza produkować milion ton zielonego wodoru rocznie do 2040 r. Pozwoliłoby to uniknąć około 8–10 megaton CO2 rocznie.

Studium wykonalności dla produkcji zielonego wodoru w ramach projektu NortH2 pokazuje możliwość 20% redukcji kosztów społecznych w porównaniu z podejściem na mniejszą skalę . Wszystko dzięki kompletnemu łańcuchowi na dużą skalę – od morskich farm wiatrowych, przez produkcję, magazynowanie, dystrybucję po wykorzystanie zielonego wodoru. W ten sposób ekologiczny wodór może stać się interesującą ekonomicznie opcją dekarbonizacji, na przykład w przemyśle i transporcie. Zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez Uniwersytet w Groningen projekt pozwoli na utworzenie około 700 – 1200 nowych miejsc pracy w budownictwie w prowincji Groningen. Obecnie trwa druga faza studium wykonalności, która dotyczy okresu po 2030 r.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia RWE i Equinor do konsorcjum NortH2. Ta ekspansja konsorcjum dobrze wpisuje się w międzynarodowe ambicje projektu. Europejska współpraca jest niezbędna, aby ostatecznie osiągnąć cele klimatyczne i przyspieszyć transformację energetyczną. Ponadto, RWE i Equinor nie są obce w Eemshaven i północnej Holandii i możemy wykorzystać wzajemną wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju największego europejskiego projektu ekologicznego wodoru ”- mówi Cas König, dyrektor generalny Groningen Seaports.

Konsorcjum jest uzależnione między innymi od pozwoleń rządowych, wyznaczenia nowych lokalizacji farm wiatrowych na Morzu Północnym, dostępnych lokalizacji dla elektrowni wodorowych, zainteresowania potencjalnych klientów oraz ostatecznych decyzji inwestycyjnych stron. Partnerzy NortH2 przewidują, że początkowe fazy projektu mogą potencjalnie wymagać dotacji europejskich i krajowych na dekarbonizację energii.

Źródło: NortH2

Zobacz także
– Stacja wodorowa w Koninie od ZE PAK
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje