Wodór napędzi autobusy w Chełmie, powstania stacja tankowania wodoru

Autobusy wodorowe mają wyruszyć na miejskie trasy w Chełmie. Władze miasta Chełm złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu 15 autobusów z ogniwem paliwowym. Chełmskie Linie Autobusowe mają zyskać autobusy wodorowe dzięki dedykowanemu programowi NFOŚiGW. Na terenie zajezdni przy ul. Okszowskiej w Chełmie ma stanąć stacja tankowania wodorem.

Ogniwa paliwowe napędzą autobusy chełmskiego przewoźnika. W związku z naborem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bezemisyjne autobusy, Miasto Chełm aplikuje o zakup 15 autobusów na wodór. Program Zielony Transport Publiczny prowadzony przez NFOŚiGW ma pozwolić średniej wielkości miastom na zakup kosztownych autobusów zeroemisyjnych. Wniosek Chełmskich Linii Autobusowych został już wstępnie zaakceptowany. Umowa na dofinansowanie autobusów wodorowych i stacji wodorowej powinna być zawarta jeszcze w II kwartale 2021 roku.

Paliwo wodorowe do pojazdów Chełmskie Linie Autobusowe będą pozyskiwać z własnej stacji tankowania wodoru. Nowy punkt tankowania wodoru znajdzie się prawdopodobnie na terenie zajezdni przy ul. Okszowskiej w Chełmie. Ze względu na specyfikę obecnie dostępnych autobusów wodorowych, stacja będzie tankować wodór H35 o ciśnieniu 350 bar.

Źródło: Chełmskie Linie Autobusowe

Zobacz także
– Pokazy autobusu wodorowego Solaris Urbino Hydrogen w Polsce
– Testy Solaris Urbino na wodór w Wiedniu
– Katalog autobusów wodorowych