Tankowanie wodoru w Polsce – plany Orlenu do 2030 roku

Produkcja wodoru i dystrybucja paliwa wodorowego na stacjach Orlen z finansowaniem 7,4 mld złotych. PKN Orlen do 2030 roku zainwestuje w infrastrukturę wodorową w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Dzięki powołanym 10 HUBom wodorowym do 2030 roku Orlen będzie posiadał 100 stacji tankowania wodoru w Polsce. Wodór będzie rozwijany w 4 kluczowych obszarach: mobilności, rafinerii i petrochemii, badaniach i rozwoju oraz przemyśle i energetyce.

Wodór zastosowany w miejsce innych paliw kopalnych pozwoli grupie Orlen na zmniejszenie emisji CO2 o 1,6 mln ton. Taki cel zawarty jest w strategii rozwoju gospodarki wodorowej, która jest uzupełnieniem Strategii Grupy Orlen do 2030 roku. Aby uzyskać efekt skali niezbędne są inwestycje na poziomie 7,4 mld złotych w Polsce, Czechach i na Słowacji.  Wodór będzie wykorzystywany w transporcie samochodowym, ciężkim, ale także ciepłownictwie.

Do końca tej dekady Grupa ORLEN chce zainstalować około 0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru, uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania odpadów komunalnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki budowie łącznie 10 hubów wodorowych, głównie w Polsce, ale też w Czechach. Będzie w nich wytwarzane około 60 kt nisko- i zeroemisyjnego wodoru rocznie. Dodatkowo, zastosowanie technologii magazynowania i wykorzystania dwutlenku węgla (CCS/CCU), umożliwi koncernowi obniżenie emisyjności produkcji kolejnych 120 kt wodoru z instalacji produkcyjnych w Płocku. W wyniku tych inwestycji prawie połowa wodoru wykorzystywanego w Grupie ORLEN powinna w 2030 roku pochodzić ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych.

Pierwszy hub wodorowy koncern uruchomił już w 2021 roku w Trzebini. Obecnie produkuje on szary wodór z przeznaczeniem dla transportu, natomiast docelowo wytwarzany będzie w nim niskoemisyjny wodór, pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Kolejny hub powstaje we Włocławku. Rozpoczęcie produkcji zielonego wodoru jest w nim planowane w drugiej połowie 2023 roku. Dwa lata później uruchomiony zostanie hub w Płocku. Wytwarzany w nim zielony wodór będzie wykorzystywany w przemyśle i transporcie.

Do 2030 roku koncern uruchomi także ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną logistyką. W Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28. Obecnej Grupa ORLEN posiada już dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W tym roku powstaną kolejne cztery: trzy w Czechach i jedna w Polsce, w Krakowie. Z kolei w 2023 roku planowane jest uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach. Na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla aut osobowych i autobusów. Do tankowania aut osobowych wykorzystywane będzie ciśnienie 700 barów, które pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 minut. W praktyce do auta trafi ok. 5 kg paliwa, które umożliwi przejechanie nawet 700 km.
Zbudowane zostaną również instalacje do produkcji wodoru jakości automotive, w który będą zaopatrywane stacje. Zgodnie ze strategią, koncern chce wytwarzać co najmniej 19 kt wodoru z przeznaczeniem dla transportu. To ilość, która pozwoli na zasilenie około 1000 autobusów i 160 pociągów rocznie.

Grupa ORLEN podjęła już wcześniej działania w kierunku zagospodarowania wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym, podpisując listy intencyjne o współpracy z 17 polskimi miastami oraz czterema przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. Umożliwi to lokalizowanie inwestycji w miejscach o najwyższym potencjale do rozwoju transportu wodorowego.

Koncern w Strategii Wodorowej mocny akcent stawia także na badania i rozwój. W 2021 roku w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru. Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone będą w niej testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.

Technologię wodorową Grupa ORLEN będzie rozwijać także w obszarze przemysłu i energetyki. Strategia zakłada, że nowe jednostki CCGT, powstające w ramach koncernu, będą miały możliwość współspalania wodoru. Natomiast przewidywane w dalszej perspektywie nadwyżki nisko- i zeroemisyjnego wodoru koncern będzie mógł przeznaczyć na potrzeby innych gałęzi przemysłu w kraju i za granicą (m.in. w ramach planowanej Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru).

Ze względu na innowacyjny, kompleksowy i międzynarodowy charakter projektów, znaczna ich część będzie ubiegać się o dofinansowanie. W 2021 roku projekt „Clean Cities”, zakładający rozbudowę infrastruktury na potrzebę transportu, uzyskał 2 mln euro bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility. Z kolei projekt „Hydrogen Eagle”, obejmujący Polskę, Czechy i Słowację, dla polskiej i czeskiej części ubiega się o bezzwrotne dofinansowanie w ramach unijnego programu IPCEI.

Źródło: Orlen

Zobacz także
– Tankowanie wodoru w Krakowie od kwietnia 2022
– Stacje tankowania wodoru w Katowicach i Poznaniu od Orlen
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje