Wodór dla MPK Poznań – przetargi na autobusy i dostawy paliwa wodorowego

Autobusy na wodór chce zakupić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Poznaniu. MPK Poznań ogłosiło 16 marca 2022 przetarg na dostawę 22 autobusów z ogniwem wodorowym. Przewoźnik poszukuje autobusów o długości 12 metrów z napędem wodorowym oraz współcześnie oferowanymi udogodnieniami. Toczy się również przetarg na dostawę 1800 ton paliwa wodorowego. Wodór ma być dostarczany na bazę MPK Poznań lub tankowany na stacji paliw na terenie miasta.

MPK Poznań zamierza kupić do 25 autobusów o standardowej długości 12 metrów (22 pojazdy, ale z prawem opcji, które przewiduje możliwość zakupu maksymalnie 3 kolejnych autobusów). Poza nowoczesnym, zeroemisyjnym napędem, pojazdy będą wyposażone podobnie, jak pozostałe z floty MPK Poznań. Będą to wiec pojazdy niskopodłogowe, z rampą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Autobusy będą też posiadały nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową.

– Zakup autobusów z napędem wodorowym to ważny krok w stronę ekologicznego transportu publicznego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Jeśli oba prowadzone przez MPK Poznań postępowania przetargowe, na dostawy wodoru i autobusów, zakończą się po naszej myśli, to już za półtora roku na ulice miasta wyjadą pierwsze zeroemisyjne autobusy wodorowe – dodaje prezydent.

Autobusy wodorowe – jak zwykło się mawiać o tego typu pojazdach, to de facto autobusy elektryczne z wodorowym ogniwem paliwowym, które pełni funkcję „elektrowni” na pokładzie pojazdu. Uzyskany prąd napędza pojazd, a jedynymi produktami reakcji zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna.

Zasięg autobusów wodorowych jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjonalnym. Oznacza to, że pojazdy – w przeciwieństwie do autobusów elektrycznych bateryjnych – nie wymagają ładowania na końcówkach tras i będą mogły być wykorzystywane na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Poznań.

– Autobusy wodorowe to zupełnie nowy rodzaj taboru i całkowicie nowe doświadczenia. Zależy nam na tym, aby dobrze przygotować się do eksploatacji pojazdów wodorowych i zadbać o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych. Dlatego wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca nie tylko dostarczy nam pojazdy, ale również przeszkoli pracowników w tym kierowców i pracowników zaplecza technicznego w zakresie ich obsługi – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

Przypomnijmy, że wcześniej, pod koniec stycznia br., ogłoszone zostało postępowanie na dostawę i dystrybucję paliwa wodorowego w szacunkowej ilości 1 800 000 kg (z możliwością ewentualnego zwiększenia zamówienia). Dostawy paliwa mają rozpocząć się w trzecim kwartale 2023 roku, czyli wtedy, gdy do przedsiębiorstwa zaczną docierać pierwsze autobusy wodorowe, i trwać do połowy 2038 roku. Będą mogły być realizowane albo na zewnętrznej stacji tankowania paliwa wodorowego, do której czas dojazdu autobusem z zajezdni przy ul. Warszawskiej nie będzie przekraczał 20 minut, albo na stacji wybudowanej przez dostawcę na terenie zajezdni przy ul. Warszawskiej. Czas tankowania jednego pojazdu łącznie z wszystkimi czynnościami dodatkowymi nie może być dłuższy niż 20 minut. Tankowanie autobusów odbywać się będzie przede wszystkim w porze nocnej.

Zakup autobusów wodorowych możliwy jest dzięki uzyskaniu przez MPK Poznań dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Zielony transport publiczny”, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Źródło: MPK Poznań

Zobacz także
– MPK Poznań ze środkami na zakup 25 autobusów na wodór
– Chełm chce kupić 15 autobusów na wodór i zbudować stację wodorową
– Katalog autobusów wodorowych