Autobusy na wodór w Poznaniu – MPK zakupi 25 wodorowców

Autobusy z ogniwem paliwowym zasilą flotę MPK Poznań. Pod koniec listopada 2021 MPK dostało odpowiedź z NFOŚiGW o dofinansowaniu zakupu 25 autobusów na wodór. Środki te pozwolą na dostawy pierwszej dużej floty autobusów wodorowych w 2022 roku. Instalacje do tankowania wodoru ma udostępnić Orlen.

Dofinansowanie do zakupu autobusów na wodór pierwotnie miało sfinansować zakup 84 pojazdów. W lutym 2021 roku w ramach programu Zielony Transport Publiczny MPK Poznań ubiegało się o finansowanie 46 autobusów przegubowych i 38 autobusów 12 metrowych. Finalnie miejski przewoźnik otrzymał finansowanie na zakup 25 autobusów z ogniwem wodorowym.

Grant na zakup autobusów wodorowych wyniesie ok. 68 mln złotych. Środki te pokryją 73% kosztu zakupu autobusów wodorowych.  MPK Poznań nie dostanie środków na stację tankowania. Prawdopodobnie miejski przewoźnik skorzysta tutaj ze stacji zewnętrznej. Punkt tankowania wodoru w Poznaniu do końca 2022 roku planuje uruchomić Orlen. Pierwsza stacja wodorowa w Poznaniu będzie mieścić się przy ul. Warszawskiej.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz także
– MPK Poznań chce kupić 84 autobusy na wodór
– Chełm chce kupić 15 autobusów na wodór i zbudować stację wodorową
– Katalog autobusów wodorowych