Dostawy wodoru od Orlen ruszą w 2021 roku

Produkcja wodoru w ilości 170 kg/h zostanie uruchomiona przez Orlen w 2021 roku. W zakładach Anwil we Włocławku powstanie hub wodorowy, skąd paliwo wodorowe trafi do autobusów i pociągów. Docelowa wydajność elektrolizera wyniesie 600 kg/h. Kolejna mają stanąć w rafineriach Orlen w Płocku i Trzebini.

Fabryka wodoru we Włocławku dostarczy wodór o czystości 99,999% pod koniec 2021 roku. Zamontowane elektrolizer w I etapie wygenerują 170 kg/h, ale ich wydajność finalnie sięgnie nawet 600 kg/h. Wszystko jest realizowane w ramach hubu wodorowego, którego celem jest wdrożenie paliwa dla ogniw wodorowych. Produkcja wodoru we Włocławku prowadzona jest w procesie elektrolizy solanki jako produkt uboczny procesu pozyskiwania chloru. Wodór o ograniczonej czystości obecnie zagospodarowywany jest w produkcji amoniaku. Technologia doczyszczania wodoru jest teraz analizowana wspólnie z doradcą technicznym dla nowej instalacji.

Hub wodorowy w Anwilu to instalacja doczyszczania wodoru, instalacja załadunku paliwa na ciężarówki i cysterny, naczepy dla transportu wodoru, systemu dostarczania paliwa wodorowego oraz dwie stacje tankowania wodoru. Kolejne instalacja produkcji wodoru powstaną w Płocku i Trzebini. Tankowanie wodoru na Orlenie możliwe jest już w dwóch lokalizacjach w Niemczech. Dystrybutory z wodorem w połowie 2021 roku ruszą na 3 stacjach w Czechach.

Wodór produkowany przez Orlen trafi w pierwszej kolejności do zajezdni autobusowych i transportu szynowego. Dostawy wodoru przewidziano w listach intencyjnych z Urzędem Miasta Płock, Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolią i Metropolią Krakowską. Zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym przewiduje list intencyjny z fabryką pojazdów szynowych PESA. Orlen upatruje w pojazdach z ogniwami paliwowymi kroku do spełnienia redukcji emisji w transporcie o 30% w 2030 roku (względem stanu z 2005 roku).

Źródło: Orlen

Zobacz także
– Stacje wodorowe od PGNiG
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
– Wodór jako paliwo