Cysterna dla wodoru od Hexagon w USA

Dostawy wodoru mogą odbywać się kilkoma rodzajami cystern lub butlowozów. Jednym z rozwiązań jest transport sprężonego wodoru w wiązkach zbiorników. Transport wodoru coraz częściej jest realizowany przy użyciu butlowozów ze zbiorników kompozytowych. Takie rozwiązanie zapewnia dużą ładowność wodoru oraz wysokie bezpieczeństwo dostaw paliwa wodorowego.

Butlowóz dla wodoru ze zbiorników kompozytowych 4 generacji bazuje na kontenerach ISO o rozmiarze 20 stóp. Jeden kontener dla transportu wodoru może pomieścić 600 kg paliwa. Wodór jest w nim składowany pod ciśnieniem 500 bar. Właśnie takie zbiorniki za kwotę 4,8 mln USD zakontraktowała firma Hexagon. Wiodący dostawca wodoru w USA odbierze te 'cysterny wodorowe’ w 3 kwartale 2021 roku. Głównym powodem zamówienia jest wzrost liczby pojazdów z ogniwem paliwowym w Ameryce Północnej. Na koniec 2019 roku w Stanach zjednoczonych poruszało się 8000 pojazdów z ogniwami wodorowymi. Sieć stacji wodorowych w USA to 40 punktów tankowania wodoru.

Cysterna dla wodoru (źródło: Linde)

Wodór jest dostarczany do stacji paliw w postaci sprężonej lub skroplonej. Rosnąca liczba prostych hydrolizerów wytwarzających wodór z energii odnawialnej zwiększa popularność postaci sprężonej. Sprężony wodór można przewozić butlowozami stalowymi. Nowym trendem, jak w przypadku produktów firmy Hexagon, jest zastosowanie zbiorników kompozytowych. Dostawy wodoru w postaci skroplonej to domena produkcji przemysłowej, rozwijanej przez duże firmy energetyczne lub produkcji gazów przemysłowych.

Źródło: Hexagon

Zobacz także
– Stacje tankowania wodoru w Polsce
– Katalog ciężarówek na wodór
– Wodór jako paliwo