Pełnomocnik ds wodoru zostanie powołany przez Rząd RP

Wodór dla gospodarki Polski ze specjalnym pełnomocnikiem Rządu RP. Głównymi zadaniami pełnomocnika wodoru będzie wypracowanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych. Obszary na jakich się skupi to energetyka i transport. Finalnym efektem prac ma być strategia wodorowa Polski do 2030 roku.

Pełnomocnik rządu ds gospodarki wodorowej zostanie powołany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) 24 lipca 2020. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano za zadaniem pełnomocnika  zintegrowanie prac prowadzonych w resortach klimatu, rozwoju, infrastruktury, nauki i szkolnictwa wyższego nad wykorzystaniem wodoru w gospodarce. „Pełnomocnik nada odpowiedni impet dla przygotowania krajowej perspektywy wykorzystania wodoru jako nośnika energii o ogromnym potencjale rozwojowym” – wskazano w zapisach rozporządzenia.

Pełnomocnik do spraw wodoru będzie opracowywał m.in. kierunki rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych, w tym na potrzeby energetyki i transportu. Będzie również inicjował działania, które promują wykorzystanie takiego nośnika energii oraz proponował w tej sprawie rozwiązania legislacyjne. Obsługa techniczna, organizacyjna i inne środki będą zapewniane ze strony Kancelarii Rządu. Wkład merytoryczny zapewni międzyresortowy zespół utworzony przez premiera.

Strategia wodorowa Polski do 2030 roku zapewne wyjdzie spod pióra pełnomocnika, a następnie jej wdrożenie będzie przez niego pilotowane. Strategia wodorowa ma stworzyć łańcuch wartości, gdzie znajdą się produkcja wodoru, dystrybucja wodoru oraz wykorzystanie w przemyśle lub pojazdach z ogniwem wodorowym. Celem jest wdrożenie nisko-emisyjnych technologii wodorowych, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednym z zadań będzie budowa instalacji wytwarzających wodór o mocy 2-4 GW. Rynek oczekuje dofinansowania dla wdrożenia pojazdów z ogniwami wodorowymi, pociągów na wodór czy instalacji do bunkrowania wodoru.

Źródło: Kancelaria Premiera, Ministerstwo Środowiska
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje
– Dostawy wodoru od Orlen