Wodór dla ciężarówek dzięki aliansowi H2Accelerate

H2Accelerate to porozumienie rozwijające wodór dla napędu ciężarówek. Powołana w połowie grudnia 2020 roku platforma ma uruchomić pilotażowe 20 stacji tankowania wodoru i zbudować flotę kilkuset ciężarówek z ogniwami paliwowymi. Sieć stacji wodorowych marek OMV i Shell powstanie przed 2030 rokiem. Ciężarówki na wodór dostarczą Iveco, Mercedes-Benz i Volvo.

Ogniwa wodorowe dla ciężarówek w perspektywie 2030 roku mają stać się sprawdzonym rozwiązaniem, gotowym do masowej produkcji. Ambicją członków porozumienia jest pozyskiwanie odnawialnego, zielonego wodoru oraz jego dystrybucja na masową skalę. Tankowanie wodoru będzie do 2030 roku dostępne przy głównych trasach sieci TEN-T w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Stacje tankowania wodorem zapewnią tutaj firmy Shell z Holandii i OMV z Austrii. Dodatkowo firmy zbudują wydajne i w pełni bezemisyjne fabryki wodoru oraz stworzą łańcuch dostaw zielonego wodoru w postaci ciekłej lub sprężonej do stacji wodorowych.

Ciężarówki z ogniwami wodorowymi będą dostarczane przez Iveco, Mercedes i Volvo. Iveco wspólnie z Nikola zaproponuje model Tre na sprężony wodór H70 (700 bar). Mercedes i Volvo dostarczą ciężarówki na ciekły wodór LH2. Ciężarówki na wodór będą zasilane wyłącznie ekowodorem pozyskiwanym ze źródeł odnawialnych. Paliwo wodorowe będzie posiadało neutralny ślad węglowy na całym etapie produkcji, dostaw i użytkowania.

Klaster dla rozwoju wodoru w skali międzynarodowej – H2accelerate – jest umową o współpracy między jej uczestnikami w następujących obszarach:
– zabieganie o publiczne wsparcie (dofinansowanie) dla pilotażowych projektów służących aktywizacji rynku w kierunku masowej skali;
– popularyzację technicznej i komercyjnej wykonalności wdrożenia ciężarówek wodorowych na masową skalę;
– dialog z politykami i organami regulacyjnymi dla tworzenia zachęt dla szybkiego uruchomienia rynku długodystansowego przewozu towarów bezemisyjnymi samochodami ciężarowymi.

Program wspierający wodór H2Accelerate będzie podzielony na dwie fazy:
FAZA 1 – PIERWSZE STACJE TANKOWANIA I SAMOCHODY CIĘŻAROWE
– Setki pojazdów ciężarowych z ogniwem paliwowym
– Ponad 20 wysokowydajnych stacji tankowania wodoru
– Testowanie koncepcji wysokowydajnych stacji tankowania wodorem

FAZA 2 – OGÓLNOEUROPEJSKI ZASIĘG CIĘŻARÓWEK na WODÓR
– Druga połowa lat 20.: wielkoskalowa produkcja w tys. egzemplarzy rocznie
– Szybkie zwiększanie skali: 10 tys. samochodów ciężarowych na wodór
– Pokrycie najważniejszych europejskich korytarzy transportowych tankowaniem wodoru
– Wysokowydajne/niezawodne stacje wodorowe

Źródło: H2Accelerate

Zobacz także
Tankowanie ciekłego wodoru od Linde dla ciężarówek Mercedes
– Mercedes GenH2 na wodór w produkcji od 2023 roku
Ciężarówki na wodór – katalog