Pociąg na ogniwa wodorowe od Toyota i CAF powstanie do 2025 roku

Wodór napędzi prototypowy pociąg pasażerski budowany przez europejskie konsorcjum firm. W udostępnionym przez Koleje Hiszpańskie Renfe pociągu zamontowane zostaną ogniwa paliwowe i magazyny energii. Ogniwo wodorowe dostarczy Toyota, zaś akumulatory i napęd elektryczny firma CAF. Projekt w ramach Programu FCH2JU projekt FCH2RAIL ma dostarczyć doświadczeń dla zeroemisyjnych pociągów na niezelektryfikowanych odcinkach.

Napęd wodorowy dla kolei to atrakcyjne rozwiązanie do wykorzystania na liniach bez trakcji elektrycznej. W Unii Europejskiej niemal połowa sieci kolejowej obsługuje wyłącznie pociągi zasilane dieslem. Pociągi muszą więc magazynować same energię elektryczną. Samo zasilanie bateryjne nie wchodzi w grę na zbyt małą pojemność akumulatorów i zbyt wysoki koszt. Optymalne jest zatem zasilanie z ogniwa wodorowego. Pociągi zasilane wodorem mogłyby działać hybrydowo. Na liniach bez sieci elektrycznej źródłem energii byłby wodór, a po wjeździe na linię zeletryfikowaną – płynęłaby ona z pantografu. Wodór ma istotną przewagę nad pociągami bateryjnymi i dieslowskimi. Ogniwa wodorowe zapewniają zasięg kilkuset kilometrów, gdy napęd bateryjny – zaledwie 30 – 40 kilometrów. W porównaniu z dieslem pociąg na wodór ma lepsze przyspieszenie i mniejsze zużycie energii.

Ogniwa wodorowe w pociągach montuje już seryjnie Alstom, lada dzień zacznie Siemens i Stadler. Do wyścigu dołącza tym razem hiszpański CAF z technologią od Toyota. Razem z hiszpańskim przewoźnikiem Renfe do 2025 roku wdroży do seryjnej produkcji pociągi z ogniwem paliwowym. Finansowany ze środków unijnych projekt FCH2RAIL będzie kosztował 14 milionów euro. Głównym celem jest możliwość dwusystemowego przejazdu na liniach kolejowych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Projekt FCH2RAIL wypracuje szereg dobrych praktyk dla instalacji tankowania wodoru, bezpieczeństwa magazynowania i przewozu w pociągach oraz zasad serwisowania instalacji wodorowych. W pierwszej fazie skupi się na testach na liniach kolejowych Hiszpanii i Portugalii. Projekt został uruchomiony w styczniu 2021 roku.

Źródło: CAF

Zobacz także
Lokomotywa na wodór od PESA w 2021 roku
– PKP planuje zakup pociągów na wodór
– Wodór jako paliwo