bioLNG od Orlen w 2024 roku – produkcja biogazu w Głębowie

Ciekły biometan będzie produkowany przez Grupę Orlen w Głębowie. Orlen Południe w listopadzie 2022 roku uroczyście rozpoczęło budowę fabryki bioLNG, której koszt szacuje się na 180 mln PLN. Powstający zakład produkcyjny ciekłego biogazu ma mieć wydajność 5 500 ton bioLNG rocznie i rozpocząć regularną produkcję w drugiej połowie 2024 roku. Całość płynnego biometanu jest planowana do wykorzystania jako paliwo w transporcie ciężarowym.

Biometan będzie produkowany w Głębowie w instalacji zakupionej przez Orlen Południe w 2021 roku. Istniejąca tutaj instalacja pozwala na pozyskiwanie ponad 7 mln m3 biometanu o parametrach gazu ziemnego. Jak ogłosił uroczyście Orlen w połowie listopada 2022 całość będzie skraplana do postaci bioLNG, ładowana na cysterny kriogeniczne i dystrybuowana do stacji tankowania LNG dla ciężarówek. Roczna wydajność produkcji odnawialnego LNG w tej lokalizacji to 5 500 ton gazu. Biogaz będzie tu produkowany z odpadów rolnicznych, których nie da się już wykorzystać w łańcuchu pokarmowym.

Produkcja bioLNG w Głębowie pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy w gminie Ryn, mieszczącej się na terenie powiatu Giżycko. Produkowany tu ciekły biometan pozwoli na spełnienie przez Orlen Narodowego Celu Wskaźnikowego w obszarze zastosowania nowoczesnych biopaliw w transporcie. Orlen planuje uruchomienie produkcji bioLNG również w innych 3 lokalizacjach – Konopnica (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzeńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie). Podobne biogazownie produkujące bioLNG z powodzeniem są budowane m.in. we Francji, Niemczech czy Włoszech. Obecnie na terenie Europy LNG i bioLNG można tankować w ponad 600 lokalizacjach.

Źródło: Orlen Południe, własne

Zobacz także
– bioLNG na przełęczy Brenner od Biogas Wipptal
– Biometan zasila ciężarówki CNG w Danii
– Biogaz z odpadów po whisky zasila ciężarówki na CNG